Scroll To Top

Nya läroplanstexter om fritidshem och förskoleklass

Den 1 juli införs nya avsnitt om förskoleklassen och fritidshemmet i läroplanen. Texterna som förtydligar förskoleklassens och fritidshemmets syfte och centrala innehåll ska bidra till att öka den pedagogiska kvaliteten och likvärdigheten i verksamheterna.

Fortsätt läsa Nya läroplanstexter om fritidshem och förskoleklass

Share Button

Skolornas resultat i Svedala kommun förbättras

– Det ligger hårt arbete bakom och jag är stolt över alla elever, lärare och rektorer, som bidragit till denna förbättring, säger Johan Lundgren, Utbildningschef i Svedala kommun.

Årets genomsnittliga meritvärde åk 9, har förbättrats med 7 poäng från 218 i fjol, till 225 i vår, och andelen elever som är behöriga till ett gymnasieprogram har också ökat. I vår är 93% av eleverna i Svedala kommun behöriga till ett yrkesprogram jämfört med 2015 då 88% nådde behörighet.

Resultat grundskolor i Svedala kommun 2015-2016
Resultat grundskolor i Svedala kommun 2015-2016

 
 
 
 
 
 
 

Fortsätt läsa Skolornas resultat i Svedala kommun förbättras

Share Button

Förstelärare bloggar vårterminen 2016

Förstelärare bloggar kan du följa Svedala kommuns förstelärare, och deras tankar och reflektioner om undervisning. På denna sida finner du en förteckning över samtliga blogginlägg som publicerats under våren 2016, kategoriserade och sorterade så du hittar ett underlag för just de lärprocesser som pågår på din skola och för att möta just de behov som era elever har.
Fortsätt läsa Förstelärare bloggar vårterminen 2016

Share Button

”Välkomstplan för nyanlända” uppdaterad

Mottagande av nyanlända elever i förskola och skola i Svedala

När nyanlända barn och elever kommer till Svedala hänvisas de till Välkomsten som  är den första kontakten med förskola och skola.Välkomsten finns i NFU:s lokaler på Börringevägen 10 i Svedala.

Välkomsten får de nyanlända barnen och ungdomarna tillsammans med sin familj eller god man information om hur förskolan och skolan i Sverige fungerar. Hälsosamtal genomförs med alla grundskole- och gymnasieelever. Hälsokontroll för förskolebarn genomförs av barnhälsovården på Vårdcentralen. Läs mer>>

Share Button

Öppen för lärande- och coachande samtal

Under fliken LEDARSKAP och Lär dig mer kan du läsa om allt ifrån pedagogiskt ledarskap och skolkulturer till förändringsarbete och professionellt lärande. Här finner du bland annat två samtalsmodeller: Öppen för lärande-samtal och coachande samtal utifrån GROW-modellen.

Vägledning

Syftet med öppen-för-lärande-samtal är att genomföra professionella samtal som stödjer en lärande kultur och utmanar föreställningar samtidigt som den utvecklar relationer och tillit.

GROW-modellen är ett verktyg som används inom coachning och är ett sätt att genom samtal stödja en medarbetare att hitta en väg framåt, från mål till handling.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala