Scroll To Top

Ledarskap och förändring

Den 5 oktober lyssnade Svedalas skolledningsgrupp på James Nottingham som föreläste på temat att leda en organisation genom förändring och ta sig an de utmaningar som uppkommer på vägen. Här följer utdrag, begrepp och modeller att arbeta vidare med i ledningsgruppen.

Fortsätt läsa Ledarskap och förändring

Share Button

Skolverket i samarbete med Nils Fredriksson Utbildning

Skolverket har gjort två filmer i samarbete med Malmö Högskola och Nils Fredriksson Utbildning i Svedala kommun. Filmerna handlar om textarbete i digitala miljöer, om granskning/källkritik och om att skriva på wikipedia, med lärare, bibliotikarie och elever från NFU.

Textarbete i digitala miljöer, granskning av Wikipediaartiklar (9:10)

Textarbete i digitala miljöer, att skriva artiklar på Wikipedia (6:22)

Share Button

Fritidshem och fritidspedagogik – en forskningsöversikt

Fritidshem och fritidspedagogik – en forskningsöversikt
Forskning i korthet
Carin Falkner och Ann Ludvigsson
2016
71

Syftet med denna forskningsöversikt är att möjliggöra att verksamheten i fritidshem kan bedrivas på vetenskaplig grund. Den riktar sig till alla som arbetar med och om fritidshem. Tanken är att de slutsatser som presenteras kan uppmärksammas och tas till vara i kvalitetsarbetet i det enskilda fritidshemmet men även i tillämpliga delar hos beslutsfattare på lokal nivå. Ett annat syfte är att lyfta den allmänna diskursen om fritidshem genom att tillgängliggöra relevant forskning på området. Ytterligare ett syfte är att genom att sammanställa forskning och visa på vikten av denna stimulera utökade insatser för att stärka forskning om och med fritidshemmen.

Share Button

En skola för att alla ska lyckas

Lärarförbundet kom idag ut med sin skolrankning ”Bästa skolkommun” och Svedala ligger på plats 94 av 290.

Svedala rankas högt inom områdena:

  • Utbildade lärare
  • Lärarlöner
  • Andel barn i förskola
  • Behörighet för högskolestudier

Provresultat, meritvärden, ökad behörighet samt måluppfyllelse har ökat kraftigt

Det som drar ned Svedalas rankingresultat är framförallt betygsresultaten från 2015, men även ekonomiska indikatorer som handlar om satsad krona per elev. Efter ett omfattande utvecklingsarbete på skolorna har stora framsteg gjorts i år. Resultatet har förbättrats på nationella prov i både årskurs 6 och 9 och meritvärde, behörighet och andel elever som uppnått målen i alla ämnen i årskurs 9, förbättrades kraftigt i jämförelse med förra året. Fortsätt läsa En skola för att alla ska lyckas

Share Button

Positivt besked till Naverlönnskolan, Kyrkskolan och Roslättsskolan

Skolinspektionen har gjort en fördjupad tillsyn på tre av våra grundskolor: Kyrkskolan, Roslättskolan och Naverlönnskolan och beskeden har varit positiva – inga brister konstaterade!

Kyrkskolan
Lena Fröbrant – stolt rektor på Kyrkskolan och Roslättskolan

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Och i höst var det Svedala kommuns tur att granskas.

Skolinspektionen valde tre skolor som skulle genomgå en fördjupad tillsyn: Roslätt-, Kyrk och Naverlönnskolan och under augusti har inspektörer granskat enkäter och dokumentation, gjort lektionsbesök och intervjuat rektorer, lärare, annan personal och elever på skolorna. Och den senaste veckan har beskeden kommit. Först Naverlönn, sedan Kyrkskolan och idag även Roslättskolan – Inga brister konstaterade!

Stort grattis till alla elever, all personal och ledning på våra skolor! Riktigt bra jobbat!

Johan Lundgren, stolt utbildningschef

Ta del av Skolinspektionens beslut och rapporter.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala