Övertygelsen att alla ska lyckas har stöd i forskning

Svedalas strategi att alla ska äga övertygelsen att alla ska lyckas har stöd i forskning. En skicklig lärare gör skillnad men det är kraften i lärares kollektiva samarbete som har störst betydelse.

Svedala är en skolkommun med hög målsättning – att varaktigt räknas bland de bästa kommunerna i Sverige.  Därför tar Svedala ett helhetsgrepp på utveckling i förskola och skola och målet är att alla våra verksamheter ska prestera på en jämn och hög nivå, varje år med målet att alla elever ska lyckas.

Collective self-efficacy innebär att lärarna som kollektiv på en skola är övertygade om att man med gemensamma krafter kommer att lyckas med att få eleverna att uppnå målen.

John Hattie, skolforskare och professor i pedagogik, har i sin metasstudie “Visible Learning” (2009) undersökt vad det är som är viktigt för att förbättra elevernas resultat, men Hatties studie har vuxit sedan 2009 och omfattar nu 1.200 metastudier (800 i Visible Learning). Överst på listan finner vi nu en ny effekt som han kallar för Collective self-efficacy (se rutan) som stödjer Svedalas mål, strategi och vision att alla ska lyckas. Med en effektstorlek på 1.57 är Collective self-efficacy den påverkansfaktor som är starkast i Hatties studie.
Läs mer i artikel Pedagog Stockholm

Visible Learning 2009

Share Button