PISA 2015-nätverket

SKL:s matematiksatsning med fokus på styrning och ledning

Utbildning i Svedala har nu arbetat med PISA 2015 SKL i två och ett halvt år. I vår genomförs PISA-proven och det är nu som som resultatet av arbetet bör kunna skönjas. Under våren är därför avsikten att granska, följa upp och utvärdera de åtaganden och förändringar som redan gjorts.

Gemensam styrning och ledning

 

 

 

 

 

Fokusområdet för vårens arbete är Fungerande rutiner för systematisk återkoppling och uppföljning som kommer att behandlas vid Skånes nätverksträff 16-17 april och denna gång är det Svedala som står som värd. Det är också dags att lämna in en årsrapport där Svedalas arbete under 2014 utvärderas men vi kan redan nu konstatera att mycket har hänt under året.

Terminens missiv har två frågor som alla ska besvaras på varje nivå (politisk nivå, förvaltnings-, skolledar- och lärarnivå) dessutom tillkommer en fråga som ska förberedas på hemmaplan och som ska utgå från årsrapporten.

Aktuella dokument

Share Button