Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Bokomslag Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling
Skolverket
2012
57

De allmänna råden om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling syftar till att stödja och synliggöra verksamheternas arbete med att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter samt för att förstärka verksamheternas arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Share Button