Allmänna råd för bedömning och betygssättning i gymnasieskolan

Allmänna råd för bedömning och betygssättning i gymnasieskolan Bokomslag Allmänna råd för bedömning och betygssättning i gymnasieskolan
Skolverket
2012
46

Bedömningen av elevprestationer i skolan är nära sammankopplad med undervisningen. När bedömning och återkoppling används på ett medvetet och systematiskt sätt, väl integrerade i undervisningen, ges eleven goda förutsättningar för lärande. I dessa allmänna råd om bedömning och betygssättning i gymnasieskolan kopplas därför planering ihop med den del av undervisningen som handlar om bedömning och betygssättning.

Share Button