Allmänna råd för bedömning och betygssättning inom vuxenutbildningen

Allmänna råd för bedömning och betygssättning inom vuxenutbildningen Bokomslag Allmänna råd för bedömning och betygssättning inom vuxenutbildningen
Skolverket
2014
68

Dessa allmänna råd gäller för kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå och utbildning i svenska för invandrare. Även utbildning som kommuner eller landsting har lagt ut på entreprenad omfattas av samtliga råd. För motsvarande utbildningar som bedrivs av kriminalvården, folkhögskolor eller andra enskilda utbildningsanordnare gäller råden i tillämpliga delar. Råden har tagits fram för att stödja lärare i tillämpningen av de författningar som styr betygssättningen och råden riktar sig därför i huvudsak till lärare och rektorer. Materialet är indelat i sex avsnitt, Bedöma tidigare förvärvade kunskaper och kompetenser, Planera för bedömning, Undervisa och bedöma, Dokumentera och informera, Betygssättning och intyg samt Följa upp.

Share Button