Scroll To Top

Årshjul för karriärtjänster

Årshjul för karriärtjänster

Årshjul för karriärtjänster

Året runt

 • Extern rekrytering möjligt året runt. Brytpunkt för samtliga förordnanden, även externa,  är den 30 juni, vilket innebär att externa förordnanden blir längre än X år om tillsättning sker på hösten och kortare än X år om tillsättning sker på våren.
  (X = 1 eller 3 år)

Höstterminen

 • Förstelärare skriver två blogginlägg.
 • Förstelärare och rektorer deltar vid två mind-the-gap-träffar.

30 juni

 • Beslut om nya och förlängda förordningar tas av utbildningschef.
 • Nya och förlängda förordnanden börjar gälla den 30 juni.
 • Rektor meddelar lärare och HR om förordnandet.

Augusti

 • Utvecklingsstrateg genomför introduktionssamtal med nya förstelärare.
 • Förstelärare fyller i utgivningsplan för läsårets bloggar.

Vid medarbetarsamtal

 • Rektor genomför observation och upprättar uppföljningsdokumentation inför medarbetarsamtal med förstelärare.
 • I samtalet diskuteras förstelärares lokala uppdrag, prestation och innehåll för läsårets bloggar.
 • Utvecklingsstrateg har dialog med rektor inför, under eller efter medarbetarsamtal med lektor.

15 december

 • Sista datum för lärare att anmäla intresse för förstelärartjänst.
 • Rektor sammanställer vilka lärare som är intresserade.

Vårterminen

 • Förstelärare skriver två blogginlägg.
 • Förstelärare och rektorer deltar vid två mind-the-gap-träffar.
 • Rektor har uppföljningssamtal med förstelärare som inte uppfyllt kriterier vid höstens uppföljning.
 • Rektor har dialog med utvecklingsstrateg inför lönesamtal med lektor.

Januari och februari

 • Rektor genomför lokal prövning av lärare som anmält intresse för förstelärartjänst. Prövningen består av två steg. Steg 2 görs endast om rektor bedömer att läraren uppfyller förväntningar och krav i steg 1.
  1. Rektor gör en första bedömning av lärarens förmåga att möta förväntningar och krav.
  2. Rektor gör en andra bedömning utifrån ansökan och observation, som ligger till grund för ett eventuellt vitsord.

Mars och april

 • Central prövning av de lärare som klarat lokal prövning och som vitsordats av rektor.

Maj

 • Återkoppling till lärare som genomgått central prövning. Detta sker innan beslut om förordnande har tagits.

1 juni

(från och med 2024, tidigare 15 juni)

 • Rektor färdigställer och skickar uppföljningsdokumentation för förstelärare och lektorer till utvecklingsstrateg. Dessa ligger till grund för beslut om nya förordningar.

30 juni

 • Beslut om nya och förlängda förordningar tas av utbildningschef.
 • Nya och förlängda förordnanden börjar gälla den 30 juni.
 • Rektor meddelar lärare och HR om förordnandet.
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala