Att bana väg för nyanländas lärande – mottagande och skolgång

Att bana väg för nyanländas lärande – mottagande och skolgång Bokomslag Att bana väg för nyanländas lärande – mottagande och skolgång
Skolverket
2014
24

Den här informationen vänder sig till kommuner, landsting och skolor som tar emot nyanlända elever inom samtliga skolformer

Den här informationen vänder sig till kommuner, landsting och skolor som tar emot nyanlända elever inom samtliga skolformer.Texten innehåller information om lagar och bestämmelser, om nyanlända elevers rätt till utbildning samt aktuella forskningsrön.Materialet redogör också kort för regeringens förslag om ändringar på området nyanländas lärande. Slutligen finns en checklista för dem som både ansvarar och skapar förutsättningar för mottagningsarbetet.Bifogat finns också en kortfattad information om Skolverkets insatser på området.

Share Button