Alla inlägg av Johan Palmgren

Programmera med Scratch – Del 1

Första tillfället med Scratchprogrammering hölls för ett tjugotal entusiastiska pedagoger från skolorna i Svedala i matsalen på kommunens gymnasieskola.

På programmet stod en grundkurs i Scratch, där man bland annat fick lära sig att göra sina egna små spel.

Under kursen så hänvisades till “Scratchkort på svenska”.

Programmering

Från och med läsåret 18/19 så finns programmering med i grundskolans kursplaner för matematik och teknik.

Matematik

Algebra åk1-3:
Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Algebra åk 4-6 och 7-9:
Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella/olika programmeringsmiljöer.

Problemlösning åk 7-9:
Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Teknik

Åk 1-3:
Att styra föremål med programmering.
Åk 4-6:
Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
Åk 7-9
Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras. Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering. Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklings-arbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.

Webbresurser:

Programmering Scratch

scratch

Med Scratch kan du programmera dina egna interaktiva berättelser, spel och animationer. Scratch är utformad speciellt för åldrarna 8 till 16, men används av människor i alla åldrar.

Som lärare kan du begära ett Scratch lärarkonto, som gör det enklare att skapa konton för grupper av elever och moderera elevprojekt och kommentarer.

Scratch – startsida

Scratchkort med olika uppdrag

Kom igång med Scratch (7 filmer)

Scratchkurs del 2 (6 filmer)

Lärarhandledning Scratch