Alla inlägg av Johan Palmgren

Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011

Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 (rev 2016) Bokomslag Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 (rev 2016)
Skolverket
2011 (rev2016)
286

Den samlade läroplanen innehåller fem delar:
1. Skolans värdegrund och uppdrag
2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen
3. Förskoleklassen
4. Fritidshemmet
5. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav

Läs Lgr11

Ny version av KvUtiS

wordpressPrecis som förra versionen av Kvalitet och utveckling i Svedala så använder vi oss av WordPress. Vi har valt temat “Twenty-Fourteen” och anpassat sidan efter kommunens grafiska profil. Övriga tillägg som är installerade är TablePress vars funktion tillåter att man snyggt kunna lägga in tabeller. För närvarande har vi version 3.9 “Smith” av WordPress.