Alla inlägg av Michael Rystad

En resa mot ökad läslust och högre måluppfyllelse

En reflekterande blogg av Lise-lott Nilsson,  områdeschefen för grundskolorna, gymnasiet och vuxenutbildningen i Svedala kommun.

Att kunna läsa, skriva och ha digital kompetens är en förutsättning för lärande, en demokratisk rättighet och viktigt för att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare. Skolbiblioteket kan stärka elevers utbildning och bidra till att kompensera för elevers olika förutsättningar. De har en viktig pedagogisk uppgift i att stödja och bidra till elevers lärande. Hur ser det ut hos oss i Svedala i dessa frågor? Fortsätt läsa En resa mot ökad läslust och högre måluppfyllelse

Svedala besöker Skolriksdagen 2023

Den 8–9 maj samlas politiker, ledande tjänstepersoner från hela Sverige på Skolriksdagen för att tillsammans inspireras och diskutera angelägna frågor för skolans utveckling. Skolriksdagen arrangeras vartannat år och har arrangerats sedan 1989. Utbildnings verksamhetsledning med utbildningschef Fredrik Aksell i spetsen samt utbildningsnämndens ordförande Hans Järvestam är på plats tillsammans med över 2000 deltagare från 200 kommuner. På programmet står bland annat skolans styrning, elevhälsa, förskolans måluppfyllelse, framtidens yrken och mycket mera. Och förtroendevalda får också möjlighet att prata skola med sina partigrupper nationellt. Vi hoppas på mycket goda inspel och möten under dessa två dagar. #allaskalyckas #svedalakommun #skolriksdagen