Alla inlägg av Michael Rystad

KvUtiS uppdateras men allt material finns kvar

Under läsåret 16/17 arbetade vi hårt med att utveckla och förbättra vår modell för systematiskt kvalitetsarbete, den så kallade SKA-modellen. Målet är att SKA ska stödja oss i vårt arbete med att alla ska lyckas – från klassrum till huvudman – och leda till våra elevers lärande, engagemang och välbefinnande. Avsikten är också att SKA-modellen ska bidra till en organisation som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Förändringarna i SKA medför att vi behöver uppdatera och omdisponera innehållet på KvUtiS.

 

 

 

 

 

 

 

En del av de länkar som du tidigare fann till vänster på sidan har flyttat upp till den övre huvudmenyn. Vi ändrar inga länkar och inget material som du tidigare fann på sidan är bortplockat. Om du inte finner det du söker rekommenderar vi att du använder sidans sökfunktion (klicka på förstoringsglaset uppe till höger).

Med vänlig hälsning
Michael Rystad
Utvecklingsstrateg
Utbildning i Svedala kommun

 

Svedala goes pop 11/8

 

 

Alla ska lyckas

Svedala kommun ska vara en utbildningskommun som varaktigt räknas bland landets bästa:

  • Verksamheten ska ständigt förbättra alla barn och elevers resultat
  • Verksamheten ska väcka nyfikenhet och lust att lära hos alla barn och elever
  • Verksamheten ska vara en trygg miljö för alla barn och elever

Svedala kommun ska ha en utbildningsverksamhet för lärande, engagemang och välbefinnande, där alla ska lyckas!

Program för den 11 augusti

Fortsätt läsa Svedala goes pop 11/8

Förstelärare bloggar vårterminen 2017

Förstelärare bloggar kan du följa Svedala kommuns förstelärare, och deras tankar och reflektioner om undervisning. På denna sida finner du en förteckning över samtliga blogginlägg som publicerats under våren 2017, kategoriserade och sorterade så du hittar ett underlag för just de lärprocesser som pågår på din skola och för att möta just de behov som era elever har.

Fortsätt läsa Förstelärare bloggar vårterminen 2017

Skolornas resultat fortsätter förbättras

– Jag är stolt över vår personal och vår verksamhet. Vi har en hög ambition och ett starkt fokus på att utveckla en skola för att alla ska lyckas och arbetet ger resultat, menar Daniel Pedersen, utbildningsnämndens ordförande. Kommunen har satt som mål att Svedala kommun varaktigt ska räknas bland de främsta skolkommunerna i landet. Skolor i Svedala kommun ska ständigt förbättra alla barn och elevers resultat, och verksamheten ska också väcka nyfikenhet, lust att lära och vara en trygg miljö för alla barn och elever.

–  Svedala kommun driver ett målinriktat och långsiktigt utvecklingsarbete för att vara en skolkommun i framkant och därför är det glädjande att se att årets genomsnittliga meritvärde åk 9, fortsätter att öka och har förbättrats med 9 poäng från 225 i fjol, till 234 i vår, säger utbildningschef Johan Lundgren. En förklaring till de förbättrade resultaten är verksamheternas medvetna satsningar samt ett hårt arbete för att alla elever ska lyckas.

Lise-lott Nilsson tillträdde som grundskolechef i januari i år och är imponerad över det arbete som sker i kommunen.
– Alla har kämpat hårt tillsammans och samarbete är en nyckel för framgång. Vi ser att höga förväntningar i alla led ger de resultat vi vill, men vi kan inte slå oss till ro nu utan behöver titta på vilka utvecklingsområden som finns och vad vi kan göra för att fortsätta förbättra verksamheten. Vi behöver vässa vår förmåga att göra analyser så att vi kan välja och prioritera rätt saker och lägga kraft på det som har störst effekt för elevernas lärande. Vad kan vi göra för att behörigheten ska öka och vad kan vi göra för att skapa en skola där alla barn och elever möter en skola som skapar engagemang för lärande och ger barn och elever möjlighet att utvecklas.

Alla ska lyckas

Fortsätt läsa Skolornas resultat fortsätter förbättras