Avrunda En bra början med En god fortsättning

En god fortsättning

Pedagogiska pub

Välkomna till vårterminens första PedagogiskaPub som är förlagd till Malmö Live den 7/1 kl. 17.00 – 21.00.

//Marie Carlsson och Daniel Pamp

Share Button