Bedömning för lärande – en vägledning utifrån aktuell forskning

I denna kunskapsöversikt, av Andreia Balan och Anders Jönsson, presenteras bedömning för lärande. Den är utformad som en vägledning utifrån aktuell forskning, med fem centrala strategier för att stödja elevernas lärande. Här ges även konkreta exempel från praktiken.

I fem kapitel, ett för varje strategi, presenteras det huvudsakliga syftet med respektive strategi och exempel ges på instrument och metoder som kan stödja ett formativt arbetssätt. Varje kapitel avslutas med ett par exempel på hur man konkret kan arbeta med strategierna i klassrummet. Efter dessa fem kapitel finner ni några – både svenska och internationella – erfarenheter kring framgångsfaktorer och hinder i arbetet med bedömning för lärande. För dig som vill läsa mer, ges även avslutningsvis ett antal tips om möjligheter till fördjupning.


Anderna Balan, seminarie 1 om bedömning för lärande (1:20:21)
Andreia Balan, seminarie 2 om bedömning för lärande (1:03:34)
Andreia Balan, seminarie 3 om bedömning för lärande (1:11:38)
Andreia Balan, seminarie 4 om bedömning för lärande (0:48:32)

Lärmoduler för kollegialt lärande

Arbeta med lärmoduler framtagna för arbete med Kommunförbundets kunskapsöversikt.

  1. Förtydliga och förstå lärandemål och bedömningskriterier
  2. Skapa situationer som gör lärandet synligt
  3. Nyanserad och framåtriktad respons
  4. Aktivera eleverna som resurser för varandra
  5. Aktivera eleverna som ägare av den egna lärandeprocessen

Läs Kommunförbundet Skånes kunskapsöversikt om Bedömning för lärande – en vägledning utifrån aktuell forskning.

Share Button