BFL-KARTLÄGGNING I SVEDALA KOMMUN

Svedala kommun genomför årligen en enkätundersökning med både personal och elever i samtliga skolformer för att kartlägga och analysera kvaliteten i verksamhet och undervisning när det gäller bedömning, utveckling och lärande. Kartläggningen är ett led i Utbildnings satsning på att utveckla en skola på vetenskaplig grund och synligt lärande som underlag för respektive enhets fortsatta utvecklingsarbete samt kommunens kvalitetsarbete.

Läs mer om kartläggningen – syfte, frågor, exempel.

Share Button