Kategoriarkiv: Digitala lärresurser

SETT 2023

SETT 2023

Under tre dagar i april varje år, samlas lärare från hela Sverige på lärfestivalen SETT (Scandinavian Education Technology Transformation) för att inspireras till ett modernt och innovativt lärande. SETT-dagarna är en av skolsveriges största mötesplatser med kompetensutveckling, inspiration, nätverkande och mycket mer som inspirerats av den stora BETT-mässan som hålls varje år i London.

Under dagarna kan man ta del av över 100 föreläsningar och talare, träffa 150 företag, organisationer och kommuner i utställningen. Fokuset ligger på hur teknik kan förändra och förbättra undervisningen, men portarna är breda, det är mycket annat som har med skolan och förskolan att göra som ryms i programmet.

Årets tema för SETT var Livslångt lärande.

I år fick två förskollärare och sex grundskollärare tillsammans med IKT-pedagog och IKT-samordnare från Svedala kommun möjlighet att åka och ta del av två intensiva dagar med gedigna konferensprogram, kvällsöppet, spännande nyheter och kreativa utställningar.

Mässgolvet var fyllt med spännande montrar och utställningar från företag och organisationer inom utbildningssektorn och utöver mässan erbjöd SETT en mängd inspirerande seminarier och föreläsningar. Föreläsningarna pågick parallellt, så vi fick välja och prioritera, men eftersom vi var många som åkte tillsammans kunde vi delge varandra av föreläsningarna, både på plats och när vi kommit hem.

Trender vi såg som råder nu och framåt var inte helt oväntat AI, som fortsatt är en het skolfråga, både för att det utmanar rådande arbetssätt och för att det möjliggör för lärare att använda AI-verktyg som stöd i sitt arbete både i och utanför klassrummet. Det här är något vi måste diskutera, jobba med, prova på och lära oss att hantera.

Det är många tankar, idéer och intryck man matas med på kort tid och det tar ett tag att processa allt. Vi som fick möjligheten att åka är mycket nöjda över att ha fått möjligheten att utforska det senaste inom teknik och utbildning och vi lämnade mässan med massor av nya idéer och kunskaper om hur vi praktiskt och konkret kan både utveckla oss själva och skolan i nya spännande riktningar.

Digitala Möjligheter kan du ta del av några av våra val och prioriteringar av föreläsare i år, men även tankar, insikter och ny inspiration som vi fått med oss från SETT.

Programmering

Från och med läsåret 18/19 så finns programmering med i grundskolans kursplaner för matematik och teknik.

Matematik

Algebra åk1-3:
Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Algebra åk 4-6 och 7-9:
Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella/olika programmeringsmiljöer.

Problemlösning åk 7-9:
Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Teknik

Åk 1-3:
Att styra föremål med programmering.
Åk 4-6:
Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
Åk 7-9
Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras. Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering. Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklings-arbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.

Webbresurser:

Programmering Scratch

scratch

Med Scratch kan du programmera dina egna interaktiva berättelser, spel och animationer. Scratch är utformad speciellt för åldrarna 8 till 16, men används av människor i alla åldrar.

Som lärare kan du begära ett Scratch lärarkonto, som gör det enklare att skapa konton för grupper av elever och moderera elevprojekt och kommentarer.

Scratch – startsida

Scratchkort med olika uppdrag

Kom igång med Scratch (7 filmer)

Scratchkurs del 2 (6 filmer)

Lärarhandledning Scratch