Kategoriarkiv: Digitala lärresurser

Programmering

Från och med läsåret 18/19 så finns programmering med i grundskolans kursplaner för matematik och teknik.

Matematik

Algebra åk1-3:
Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Algebra åk 4-6 och 7-9:
Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella/olika programmeringsmiljöer.

Problemlösning åk 7-9:
Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Teknik

Åk 1-3:
Att styra föremål med programmering.
Åk 4-6:
Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
Åk 7-9
Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras. Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering. Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklings-arbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.

Webbresurser:

Programmering Scratch

scratch

Med Scratch kan du programmera dina egna interaktiva berättelser, spel och animationer. Scratch är utformad speciellt för åldrarna 8 till 16, men används av människor i alla åldrar.

Som lärare kan du begära ett Scratch lärarkonto, som gör det enklare att skapa konton för grupper av elever och moderera elevprojekt och kommentarer.

Scratch – startsida

Scratchkort med olika uppdrag

Kom igång med Scratch (7 filmer)

Scratchkurs del 2 (6 filmer)

Lärarhandledning Scratch

 

Nationalencyklopedin – NE.SE

neI Svedala kommun så har vi abonnemang på Nationalencyklopedin. Detta innebär att du som pedagog och elev har tillgång till deras tjänster automatiskt från kommunens nätverk via denna länken.

Länken ligger också som favorit på administrativa datorer.

Du har även möjlighet att skapa en egen personlig inloggning som fungerar utanför kommunens nätverk.

NE (Inloggad som kommun)

Skapa personligt konto

NE:s utbildningar för lärare

I abonnemanget ingår bland annat tillgång till UR:s filmer, Världens länder, ordböcker med mera .

Världens länder - NE.SE
Världens länder, en del av NE.SE