Kategoriarkiv: Digitala lärresurser

Teachmeet, åk 6-9/Gy

Tisdagen den 23/9 så hölls ett kommunövergripande “Teachmeet” för pedagoger i åk 6-9, Gy arrangerad av kommunens IKT-referensgrupp.

Totalt hölls sex 2-minuters föredrag, samt åtta 7-minuters.

Ordningen lottades fram med Random Name Picker och tidtagningen gjordes med Ipad Stopwatch

Länk till en PDF med “Todaysmeet” från eftermiddagen.

teachmeet_topp

Fortsätt läsa Teachmeet, åk 6-9/Gy

“Barn gör rätt om de kan”, Ross Greene – hemsida

Skärmklipp

 

Ross Greene är lektor i psykologi vid Harvard Medical School i USA. I böckerna Explosiva barn och Vilse i skolan beskriver han sin metod att möta barn och ungdomar med framförallt utagerande beteenden.

Metoden utgår från att barn beter sig så gott de kan och att problematiska beteenden uppstår på grund av brister i kognitiva förmågor som barnet behöver ha för att hantera vardagliga situationer.

Lives in the balance är en hemsida som vänder sig både till vårdnadshavare och till utbildare och skolor. Här finner du filmklipp där Ross Greene på ett enkelt och tydligt sätt förklarar hur samtalen med eleverna går till samt material och stöd för arbete med hans metoder.

Exempel på filmer som du kan hitta på sidan:

Skolverkets broschyr om Creative Commons

I broschyren förklaras vad Creative Commons är och hur man kan använda licencsieringsmodellen i skolan.

Det ökade användandet av digitala lärresurser i skolan leder till att en del nya frågor kring upphovsrätt blir aktuella. Det gäller både när man använder material producerat av andra och också när lärare och elever själva producerar digitalt material och vill dela med sig av resultatet.creativecommonsDu kan läsa mer om Creative Commons på organisationens svenska webbplats, där finns även nedanstående film som förklarar konceptet.