Kategoriarkiv: Kompetensutveckling

Programmera med Scratch – Del 1

Första tillfället med Scratchprogrammering hölls för ett tjugotal entusiastiska pedagoger från skolorna i Svedala i matsalen på kommunens gymnasieskola.

På programmet stod en grundkurs i Scratch, där man bland annat fick lära sig att göra sina egna små spel.

Under kursen så hänvisades till “Scratchkort på svenska”.

Att synliggöra barns lärande genom olika observationsmetoder

Som ett led i arbetet med Ifous – Små barns lärande har Mumindalens och Erlandsdals förskolor som utgör pilotförskolor i projektet under hösten läst Det värderande ögat. Boken ger en grundlig introduktion till observation som metod. Under kvällen visar medarbetare från förskolorna praktiska exempel på hur några observationsmetoder kan användas.

Syftet med kvällen är att ge en introduktion till observation och utvärdering som redskap för att utveckla den egna pedagogiska professionen.

Klicka här för att läsa inbjudan.

Skärmklipp