Kategoriarkiv: Litteratur

Juridisk vägledning

Juridisk vägledning
Skolverket

Inom vissa områden har Skolverket tagit fram juridisk vägledning för att guida i de lagar, förordningar och föreskrifter som finns. I våra "Mer om...-PM" får du stöd i att tolka och tillämpa bestämmelserna.

Klicka här för att komma till Skolverkets översikt.

Att läsa och förstå – läsförståelse av vad och för vad?

Att läsa och förstå - läsförståelse av vad och för vad?
Skolverket
2016
112

Forskning visar att läsförståelsen påverkar möjligheterna att tillägna sig kunskaper i alla skolämnen. Men vad kan skolan göra för att stödja elevers läsförståelse genom hela grundskolan? Den här kunskapsöversikten belyser vad rektor, lärare och elever gemensamt kan göra för att aktivt arbeta med läsförståelse. Kunskapsöversikten kan läsas och användas av både lärare och rektorer i hela grundskolan och dess motsvarande skolformer. Störst fokus ligger dock på årskurserna 3–7, där eleverna går alltmer från att lära sig läsa till att läsa för att lära.

Fritidshemmet – Ett kommentarmaterial till läroplanens fjärde del

Fritidshemmet – Ett kommentarmaterial till läroplanens fjärde del
Skolverket
2016
27

Kommentarmaterialet till läroplanens fjärde del del riktar sig till förskollärare och lärare i fritidshem och till rektorer. Kommentarmaterialet ska ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i läroplanen.

Policyidéer för svensk skola

Policyidéer för svensk skola
J.E. Gustafsson, S. Sörlin, J Vlachos
SNS Förlag
2016
146

Indikationerna på problemen i svensk skola är många. De sjunkande resultaten i jämförande internationella undersökningar är bara ett av dem. Allt fler lämnar skolan utan fullständiga betyg och likvärdigheten i svensk skola ifrågasätts. I denna forskningsrapport ger tre forskare från olika discipliner – nationalekonomi, pedagogik och historia – sin bild av utvecklingen i den svenska skolan och analyserar dess orsaker.

Författarna uppmärksammar kvalitets- och resultatfrågor, lärarnas ställning och utbildning, undervisningskvaliteten, likvärdigheten, resurser och betyg och hur de stora reformerna på 1990-talet verkat.

Rapporten avslutas med att de tre författarna pekar ut en möjlig reformdagordning för svensk skola.

Möta barn på flykt – enkel handbok för alla

Möta barn på flykt - enkel handbok för alla Bokomslag Möta barn på flykt - enkel handbok för alla
Lars H Gustafsson och Tor Lindberg (red).
UNICEF
2016
46

Innehåller enkla tips om hur vi möter ett barn på flykt. Vad är viktigt i mötet med familjer och ensamkommande barn? Hur kan vi främja hälsa och motverka stress? Vilka rättigheter har barn på flykt enligt barnkonventionen och svensk rätt?