Kategoriarkiv: Senaste nytt

Förstelärare bloggar höstterminen 2017

Förstelärare bloggar kan du följa Svedala kommuns förstelärare, och deras tankar och reflektioner om undervisning. På denna sida finner du en förteckning över samtliga blogginlägg som publicerats under hösten 2017, kategoriserade och sorterade så du hittar ett underlag för just de lärprocesser som pågår på din skola och för att möta just de behov som dina elever har.

Fortsätt läsa Förstelärare bloggar höstterminen 2017

Svedala kommun klättrar i nationell skolranking

Svedala kommun fortsätter att förbättra sin placering i SKL:s Öppna jämförelser – grundskola och är nu på plats 30 i Sverige och på plats 3 i Skåne. Svedala kommun har därmed klättrat 140 placeringar på två år!

Idag släpptes Sveriges kommuner och landstings nationella ranking över Sveriges skolkommuner – Öppna jämförelser – grundskola som fokuserar på elevernas kunskapsresultat. För att placera sig i topp i SKL:s rankning behövs både goda faktiska resultat och bra resultat med hänsyn till elevernas olika förutsättningar. Johan Lundgren, utbildningschef i Svedala kommun, är stolt över resultaten och över det arbete som sker ute på skolorna:

– Det ligger hårt och målmedvetet arbete bakom de resultat vi ser och jag är oerhört stolt över lärare, skolledare och personal som alla har bidragit till detta. Det är roligt att vi klättrar i Öppna jämförelser men det viktigaste är ändå att vi fokuserar på våra egna resultat. Vi är på väg och vi kan bli ännu bättre, särskilt när det gäller att höja våra meritvärden i kommunen.

Alla ska lyckas

Lise-Lott Nilsson, grundskolechef Svedala kommun, menar att det finns flera skäl till att vi klättrar i rankingen:

–  Här finns både en hög kompetens och vilja i hela organisationen och jag är väldigt stolt över alla som gör detta möjligt. Gott ledarskap, delaktighet och systematiskt arbete är några av de faktorer som jag också vill lyfta fram. 

Målet att Svedala kommun varaktigt ska räknas bland landets tio bästa utifrån SKL:s Öppna jämförelser antogs av kommunfullmäktige 2012 och sedan dess har ett långsiktigt och ambitiöst Fortsätt läsa Svedala kommun klättrar i nationell skolranking

Skolinspektionen har kvalitetsgranskat Klågerupskolan och Baraskolan

Skolinspektionen har genomfört en regelbunden kvalitetsgranskning på Klågerupskolan F-5 och Baraskolan
F-3. Skolinspektionens bedömning är att både Klågerupskolan och Baraskolan håller god kvalitet inom samtliga områden, vilket är den högsta nivån av tre möjliga i Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning.

Granskningen genomförs i 40 utvalda skolenheter. I urvalet ingår såväl enskilda som kommunala skolenheter. Den regelbundna kvalitetsgranskningen har syftat till att granska kvaliteten i skolornas arbete inom områdena: undervisning, rektors ledarskap och trygghet och studiero. På Klågerupskolan F-5 har även området bedömning och betygssättning granskats.  Fortsätt läsa Skolinspektionen har kvalitetsgranskat Klågerupskolan och Baraskolan

KvUtiS uppdateras men allt material finns kvar

Under läsåret 16/17 arbetade vi hårt med att utveckla och förbättra vår modell för systematiskt kvalitetsarbete, den så kallade SKA-modellen. Målet är att SKA ska stödja oss i vårt arbete med att alla ska lyckas – från klassrum till huvudman – och leda till våra elevers lärande, engagemang och välbefinnande. Avsikten är också att SKA-modellen ska bidra till en organisation som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Förändringarna i SKA medför att vi behöver uppdatera och omdisponera innehållet på KvUtiS.

 

 

 

 

 

 

 

En del av de länkar som du tidigare fann till vänster på sidan har flyttat upp till den övre huvudmenyn. Vi ändrar inga länkar och inget material som du tidigare fann på sidan är bortplockat. Om du inte finner det du söker rekommenderar vi att du använder sidans sökfunktion (klicka på förstoringsglaset uppe till höger).

Med vänlig hälsning
Michael Rystad
Utvecklingsstrateg
Utbildning i Svedala kommun