Kategoriarkiv: Spår 1

Delaktighet

Delaktighet

Att känna delaktighet främjar lärande och utveckling. I detta spår ska ni få ta del av praktikexempel där delaktighet är ett nyckelord, både för elever, men också för lärare.

Vi börjar passet med Supplementar Instruction som handlar om att förstärka ett ämne genom utbyte av tankar och idéer mellan elever. Därefter förflyttar vi fokus från elevers till lärares delaktighet i sitt lärande då vi får ta del av ett analysarbete för att komma fram till ett gemensamt utvecklingsmål. De två sista föreläsningarna handlar om att göra elever till ägare av sitt och andras lärande genom elevledda utvecklingssamtal och ämnesambassadörskap. Kort sagt ett spår där vi lyfter både elevers och lärares delaktighet och ansvar för lärande!

“Ökat inflytande och delaktighet ökar barns motivation och engagemang att lära. Elever som upplever hög grad av inflytande väljer till exempel mer medvetet källor och resurser. De presenterar oftare mer avgränsade faktaområden med mer djup.” – Skolverket

 

Program för spår 1

10.30 Samverkansinlärning på Nils Fredriksson Utbildning
10.50 Delaktighet i utvecklingsarbetet på Marbäcksskolan
11.10 Elevledda utvecklingssamtal på Baraskolan
11.30 Ämnesambassadörer på Naverlönnskolan

Moderatorer:
Anders Stenström, rektor på Klågerupskolan 6-9
Lena Fröbrant, rektor på Kyrkskolan F-5

Supplementar Instruction- gemensamt plugg ger resultat

Kristin Adegran och Annette Zeidler

Supplemental Instruction, SI, även kallat samverkansinlärning, gynnar både den person som är SI-ledare och deltagarna i gruppen. Syftet med SI är att hjälpa studerande till goda studiestrategier och goda studieresultat. Kristin och Annette  kommer att presentera SI, Supplemental Instruction och beskriva vad metoden går ut på, vilka vinster den har och hur man kan gå tillväga för att starta upp SI-verksamhet på sin skola.

Kristin Adegran är förstelärare och undervisar i biologi, kemi, naturkunskap och naturvetenskaplig specialisering på Nils Fredriksson Utbildning.
Annette Zeidler, undervisar blivande lärare i kemi, biologi, matematik samt didaktik och är ansvarig för Regionala SI-plattformen Skåne, Malmö högskola

 

 

 

 

 

 

 

Marbäcksmodellen – att skapa delaktighet i utvecklingsarbetet

Kristina Persson och Sofie Palm

Under hösten genomförde Marbäcksskolan ett fördjupat och processinriktat analysarbete som lett fram till skolans gemensamma utvecklingsarbete. Arbetet genomfördes i ett antal cykler för att säkerställa delaktighet och att identifiera relevanta faktorer och förutsättningar för elevernas lärande som samtliga lärare, oavsett undervisningsämne,  kan utveckla kunskaper kring och som i slutändan ska leda till att eleverna utvecklas. Så här gjorde vi och här är vi idag.

Kristina Persson är förstelärare och undervisar åk 1-5 i matematik, NO och teknik på Marbäcksskolan.
Sofie Palm är förstelärare och undervisar åk 2-3 i svenska och musik på Marbäcksskolan.

 

 

 

 

 

 

 

Elevledda utvecklingssamtal på Baraskolan

Ulrika Larsson och Maria Jonasson

Syftet med arbetslagets arbete att omorganisera formen för utvecklingssamtalen, är dels ett försök att skapa tid att fortsätta det kollegiala arbetet under eftermiddagarna samt, då det finns forskning som visar att elevledda utvecklingssamtal ger ökade kunskapsresultat, skapa en form för elevledda utvecklingssamtal där eleverna känner att de har makt och inflytande, och blir bärare av sin egen utveckling. Vi berättar om hur vi arbetat med elevledda utvecklingssamtal i årskurs 1-2 – hur vi arbetat före, under och efter samtalen.

Ulrika Larsson är förstelärare på Baraskolan och undervisar i svenska, SO, matematik,  biologi och bild åk 1-6.
Maria Jonasson är lärare på Baraskolan och undervisar i svenska, SO, matematik och NO årskurs F-6.

 

Ämnesambassadörer, nyckeln till kunskap och självhjälp på Naverlönnskolan

Lars Ralevski

Vad gör man med de elever som redan kommit i mål för högsta betyg i ett ämne? Ska de bara stå och rulla tummarna? Genom att bli ämnesambassadörer får de istället återanvända sin kunskap i klassrummet, hålla i vissa delar av lektionerna och vara ett stöd för övriga elever som tar lite längre tid på sig. Att tillmötesgå alla elevers olika behov är en av de viktigaste men också svåraste uppgiften en lärare har. Detta var anledningen till att Lars för ett antal år sedan utarbetade en modell för att lättare kunna tillmötesgå den individuella kunskapsnivån i klassrummet, genom så kallade ämnesambassadörer.

Lars Ralevski är ämneslärare i matematik, fysik, kemi, biologi och teknik på Naverlönnskolan.