Cristian Abrahamsson – Forskande lärare

Cristian Abrahamsson
Cristian Abrahamsson

Från och med januari 2015 och fyra år framåt skall Cristian Abrahamsson, förstelärare på Klågerupskolan, forska på halvtid inom forskarskolan ”Communicating science in school”  för lärare och förskollärare i de naturvetenskapliga och tekniska ämnenas didaktik.

Syftet med forskarskolan är att identifiera hur naturvetenskaplig kommunikation i olika sammanhang och miljöer kan vara ett hinder eller ett stöd för elevers intresse och förståelse.

Forskarskolan genomförs under fyra år med 50 procent tjänstgöring på skola/kommun och med 50 procent forskning och avslutas med en licentiatexamen. Forskarskolan kommer att utbilda tio licentiander, som är förskollärare samt lärare inom grundskola eller gymnasieskola med fokus på kommunikationens betydelse för elevers motivation och lärande i de naturvetenskapliga ämnena.

Läs Cristians examenstext, i kurs om begreppet “Science communication” och kopplingen till hans forskningsprojekt.

Share Button