Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Bokomslag Den skriftliga individuella utvecklingsplanen
Skolverket
2013
22

För att underlätta arbetet med den skriftliga individuella utvecklingsplanen har det här materialet tagits fram som ett stöd för lärare och rektorer. I stödmaterialet presenteras de blanketter som tagits fram för omdömen och framåtsyftande planering och hur de är tänkta att användas

Stödmaterialet beskriver bakgrunden till blanketterna samt hur de är tänkta att användas. Stödmaterialet ger exempel på hur den skriftliga individuella utvecklingsplanen kan se ut för omdömen och den framåtsyftande planeringen. Skolverket tillhandahåller blanketterna i digital form. Stödmaterialet behandlar inte en arbetsgång för utvecklingssamtalet.

Share Button