Scroll To Top

Didaktikutveckling i skolan

Mål och syfte.

 Uppdraget innebär att utveckla modeller som stöd för skolor i att utveckla undervisning och didaktik på vetenskaplig grund.

För nuvarande är didaktikutveckling i skolor inriktad mot naturvetenskap (2020-2021). Målet är att modellen för didaktikutveckling ska kunna tillämpas i andra ämnen i framtiden.

 

Den didaktiska triangeln

Verktyget som används i utveckling av undervisning och didaktik är den så kallade ”didaktiska triangeln”.

Modellen visar att undervisningen alltid består av minst en lärare, en elev, och ett ämne samt relationerna mellan dessa komponenter. Det finns tre fundamentala relationer, den mellan läraren och ämnet, den mellan eleven och ämnet och den mellan läraren och eleven. Den didaktiska triangeln påminner om att det alltid finns en tredje komponent som ger mening åt relationen mellan de två andra i modellen. Det går inte att, till exempel, tänka på relationen mellan lärare och ämne utan att beakta den tredje komponenten, eleven.

 

Lektors uppdrag

Skapa en modell för kartläggning av förutsättningar och behov kopplat till naturvetenskap, t.ex. behörighet, kompetens.

Skapa en modell för utvecklingsstöd, kvalificera didaktikutveckling.

Ansvara för planering, förankring, genomförande och utveckling av insatser i att utveckla naturvetenskap på vetenskaplig grund på de enheter/ i de arbetslag där det bäst behövs.

Utveckla modeller – gå från specifik till generell

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala