Digitalt lärande 6-9/Gy – Digitala verktyg i undervisningen

Digitalt_larandeDen 23 september är det dags för läsårets första digitalt lärande-träff för lärare i Svedala 6-9 och Gy och platsen för träffen är förlagd till Naverlönnskolans matsal.

Syfte

Lär dig nya sätt att använda digitala verktyg för att utveckla elevernas lärande.

Program

15.30-15.45 Samling och mingel

15.45-17.00 TeachMeet Lärare som undervisar 4-5 är inbjudna som åskådare till denna del av träffen.

17.00-17.30 Fika

17.30-18.30 Erfarenhetsutbyte i ämnesgrupper i klassrum. All personal förbereder något kort att prata om i ämnesgruppen.


Checklista för digitalt lärande i undervisning
  • Digitala verktyg användas för att tankemässigt utmana eleverna och/eller få eleverna att tankemässigt utmana varandra.
  • Digitala verktyg användas för att anpassa undervisningen efter eleverna i gruppen.
  • Digitala verktyg användas för att skapa variation i undervisningen samtidigt som den möjliggör utveckling av de förmågor som undervisningen syftar till att utveckla.
  • Digitala verktyg användas för att kontrollera att eleverna förstått.
  • Digitala verktyg användas för uppföljning, återkoppling och reflektion över lärandet.
  • Digitala verktyg användas för att aktivera alla elever i klassrummet.
  • Digitala verktyg användas för att sudda ut gränsen mellan informellt och formellt lärande.

Läs mer om Digitalt lärande på KvUtiS

Share Button