En skola för att alla ska lyckas

Lärarförbundet kom idag ut med sin skolrankning ”Bästa skolkommun” och Svedala ligger på plats 94 av 290.

Svedala rankas högt inom områdena:

  • Utbildade lärare
  • Lärarlöner
  • Andel barn i förskola
  • Behörighet för högskolestudier

Provresultat, meritvärden, ökad behörighet samt måluppfyllelse har ökat kraftigt

Det som drar ned Svedalas rankingresultat är framförallt betygsresultaten från 2015, men även ekonomiska indikatorer som handlar om satsad krona per elev. Efter ett omfattande utvecklingsarbete på skolorna har stora framsteg gjorts i år. Resultatet har förbättrats på nationella prov i både årskurs 6 och 9 och meritvärde, behörighet och andel elever som uppnått målen i alla ämnen i årskurs 9, förbättrades kraftigt i jämförelse med förra året.

Skolinspektionen: Väl fungerande verksamheter

Under höstterminen har Utbildning i Svedala granskats av Skolinspektionen som också genomförde en fördjupad granskning på tre av våra skolor. Samtliga skolor fick ”inga brister konstaterade” av Skolinspektionen vilket visar på välfungerande verksamheter.

Skolrankingar

Det finns tre större skolrankingar som genomförs årligen i Sverige: SKL:s ”Öppna jämförelser”, Lärarförbundets ”Bästa skolkomun” samt Lärarnas Riksförbunds ”Vad säger statistiken om skolan i din kommun?” En kommuns placering kan skilja sig åt i de olika rankingarna, vilket beror på att det är olika faktorer som ligger till grund för jämförelsen.

Skolranking Kvalitetsindikatorer Svedalas placering Publicerad
”Öppna jämförelser” Sveriges kommuner och landsting Elevresultat åk 9 *
Likvärdighet
170 april 2016
”Vad säger statistiken?” Lärarnas Riksförbund Elevresultat  åk 6, 9, gy
Likvärdighet
Ekonomiska resurser
Lärares behörighet
Lärarnas lön
19 sept 2016
”Bästa skolkommun” Lärarförbundet Elevresultat åk 9, gy
Likvärdighet
Ekonomiska resurser
Kommun som avtalspart
Lärarnas lön
Lärares behörighet
Friska lärare
Andel barn i förskola
94 okt2016

* Indikatorerna i SKL:s ranking har ändrats från år till år.

Share Button