Scroll To Top

“Förbättra resultat genom självrättning”

Vi strävar efter en utbildning där våra skolor presterar på en jämn och hög nivå, varje år. Från det att eleverna börjar skolan ska de uppnå minst godkända kunskaper och andelen elever som presterar på högre nivå ska vara hög och öka. Alla elever utmanas att prestera efter sin bästa förmåga.

Beprövad erfarenhet visar extraordinära resultatförbättringar på skolor som inför självrättning. I denna lärmodul ska du få möjlighet att tillämpa och utvärdera effekterna av självrättning och självbedömning.

Moment B - kollegialt arbete

abetyg

Diskussion 

  • Vilka erfarenheter har du av att låta eleverna själva rätta sina prov och bedöma sina arbeten?
  • Vilka fördelar kan du se med att låta eleverna själva sätta sina betyg?

Planera

Under en egen lektion ska eleverna få sätta sina egna betyg. Dela ut kursplanerna i ämnet och be dem göra en självbedömning.

Under lektionen gör ni noteringar. Vilka betyg sätter eleverna på sig själva?

Efter lektionen skriver du ner resultat och för in dem betygskatalogen. Ett alternativ till att göra noteringar på en egen lektion är att besöka och notera under en kollegas lektion. Det är naturligtvis lättare att iaktta och notera under en lektion där man inte själv är aktiv.

Moment C - aktivitet

Genomför lektionen och notera.

Moment D - gemensam uppföljning

Diskutera, förutom det ni själva har noterat

  • Har betygen på skolan blivit bättre?

Sammanfattning

Denna lärmodul skulle säkerligen kunna leda till högre betyg på din skola men då elever vanligtvis inte är legitimerade lärare bryter den mot både skollag och förordningar – APRIL, APRIL!

Pröva istället någon av våra andra lärmoduler som stöd för kollegialt lärande.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala