Scroll To Top

Förbättringar i en förändringstrött skola

Läscirkel i rektorsgruppen hösten 2019, under ledning av Vilma Zela, lektor i Svedala kommun.

  • Träff 1 kapitel 1 till 3 – för mycket förändring – för lite förbättring, förstå utmaningen med förbättring, leda förbättring – det argumenterande och det undersökande tillvägagångssättet
  • Träff 2 kapitel 4 – de fyra faserna i det undersökande tillvägagångssättet
  • Träff 3 kapitel 5 och 6 – coachning av rektorer utifrån ett undersökande tillvägagångssätt, professionellt lärande utifrån ett undersökande tillvägagångssätt
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala