Forskning för klassrummet

Forskning för klassrummet - vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Bokomslag Forskning för klassrummet - vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken
Skolverket
Skolverket
2013
92

I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt på senare år. Översikten ger inga färdiga metoder eller arbetssätt utan är tänkt att ge en riktning och inspirera till ett forskningsbaserat arbetssätt. Utgångspunkten är att en skicklig lärare, rektor eller annan person i skolans verksamhet är en professionell aktör som utifrån både sina erfarenheter och kunskaper väljer genomtänkta strategier i en given situation.

Share Button