Förskoleklassen – uppdrag, innehåll och kvalitet

Förskoleklassen – uppdrag, innehåll och kvalitet Bokomslag Förskoleklassen – uppdrag, innehåll och kvalitet
Skolverket
2014
72

Stödmaterialet förtydligar förskoleklassens uppdrag och ger exempel på hur lärare i förskoleklassen kan tillämpa läroplanen.

Förskoleklassens uppdrag är att stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Stödmaterialet är tänkt att bidra till ökad kunskap om och förståelse för förskoleklassens uppdrag, innehåll och kvalitetsutveckling med utgångspunkt i skollag och läroplan. I stödmaterialet ges exempel från praktiken och forskning om förskoleklassen.

Materialet vänder sig i första hand till verksamma i förskoleklass och rektorer som leder och samordnar det pedagogiska arbetet vid en skolenhet. Materialet kan även vara av intresse för skolhuvudmän, verksamma i förskolan, fritidshemmet, grundskolan, specialskolan, sameskolan och grundsärskolan.

Share Button