Förstelärare bloggar höstterminen 2016

Förstelärare bloggar kan du följa Svedala kommuns förstelärare, och deras tankar och reflektioner om undervisning. På denna sida finner du en förteckning över samtliga blogginlägg som publicerats under hösten 2016, kategoriserade och sorterade så du hittar ett underlag för just de lärprocesser som pågår på din skola och för att möta just de behov som era elever har.

ht2016

Arbetsklimat

Tre enkla men viktiga regler

“I vår klass har vi tre regler som vi introducerade  redan i årskurs ett och har arbetat med sedan dess.”
– Caroline

Autentiska mottagare

“En kreativitet som jag inte förväntat mig exploderade i klassrummet och helt plötsligt diskuterades festens förutsättningar, teman, lekar och mat.”
– Linda

andreas-teknik
Uppgifter i teknik

Bedömning, betyg och kursplaner

“Är inte det fusk? Om man redan sett provet och vet exakt vad man ska plugga på?”
– Ulrika

Formativ bedömning

“När jag frågar runt får jag ofta svar typ ‘Jag ska hyvla” och i början lät jag mig nöjas med det svaret för att ganska snart inse att jag borde ha ställt följdfrågor. Att eleven vet att han/hon ska hyvla innebär på intet sätt att det finns någon djupare förståelse för vad som ska göras.”
– Bengt

Färdigheter och förmågor

“Jag upplever att när eleverna arbetar med en likvärdig kamrat så blir alla mer aktiva. Om paren är för ojämna tenderar en att ta över medan den andra sitter passiv bredvid.”
– Stina

fil-000-6
Varierad undervisning

Förtroendefulla relationer

“Varje dag går, cyklar eller skjutsas barn till skolan. De allra flesta med en ryggsäck på ryggen. Ryggsäckar som är olika packade och olika tunga bärs mellan hem och skola. Men samtidigt går det barn till skolan med ryggsäckar fyllda med en helt annan form av packning.”
– Johan

Säkerhetstänk med eleverna

Inkludering och anpassning

“Istället för att försöka göra introverta elever till extroverta bör vi istället ta vara på styrkorna som introverta ofta besitter.”
– Mattias

img_0034
Talpärlor som hjälp att fördela utrymmet i gruppen

Lärarreflektioner

“Jag sitter med min lunchmacka i ena handen och penna till lilla whiteboarden i den andra handen. Det är roligt kemisnack och det är kul att få förmånen att agera pedagogiskt bollplank!”
– Kristin

Läsinlärning

“Som lärare finns möjligheten i samband med gruppdiskussionerna att rotera mellan grupperna för att lyssna på vad som sägs, ställa frågor, stötta samtalsledaren och ge återkoppling i diskussionsögonblicket till enskilda elever.”
– Rickard

Nyanländas lärande

“Minska alltså på helklassamtal. Du behöver inte höras mest och höra allt eleverna säger.”
– Lilian

Skrivundervisning

faktatext
Att skriva faktatext med sexfältare

“Om man som lärare vill att ens elever ska  lära på ett mer aktivt sätt, så tror jag att ett av de mest kraftfulla redskapen är att låta dem skriva mer oavsett ämne och genre.”
– Kristina

Språk i alla ämnen

“Eleverna ska inte undvika de formella ord och begrepp som förekommer inom matematiken och därför gör vi, som lärare, eleverna en björntjänst om vi förenklar dessa för eleverna. Det är bättre att förklara begrepp och ord för eleverna och göra detta redan i de lägre årskurserna.”
– Robert

Konkretisera din bedömning

Tydliggöra mål och lärande

“Varje skoldag runt om i landet hålls det bra lektioner med kunniga lärare och fantastiska elever. Ändå verkar det inte alltid framgå att det förväntas att detta skall leda till ett lärande.”
– Cristian

Utmanande undervisning

“För två veckor sedan bestämde jag mig för att jag måste våga ha det lite mer obekvämt. Jag saknar något i mitt klassrum och det är bara jag själv som kan göra något åt det.”
– Malin

img_0394
Gropen eller skogen – oavsett vilket handlar det om ansträngning

Utomhus

“‘Kan vi inte göra detta varje dag, i alla fall en gång i veckan? Det känns på riktigt och jag lär mig jättemycket!’ Det var vad en elev berättade när vi gick till bussen efter en fältexkursion.”
– Veronica

Verkligheten och klassrummet

“Det känns som om Pokémon har hjälpt barnen på ett mer konkret sätt att få förståelse för vad person- och miljöbeskrivning är.”
– Ulrika

mur
Murar

Värdegrund

“Det finns alltid en risk när man arbetar norm och värderingsskapande att man återskapar strukturer och icke önskvärda normer genom att peka på att dessa existerar.”
– Sandra

Översikter

Share Button