Förstelärare bloggar höstterminen 2018

Förstelärare bloggar kan du följa Svedala kommuns förstelärare och deras tankar och reflektioner om utbildning och undervisning. På denna sida finner du en förteckning över samtliga blogginlägg som publicerats under hösten 2018, sorterade efter skola och tema.

Aggarpsskolan

Under hösten har åtta förstelärare bloggat om undervisning och utbildning på Aggarpsskolan: Andreas Ekblad, Joakim Nilsson, Johan Sander, Stina Landén, Sandra Pilemalm, Gustav Björk, Kristina Persson och Sofie Palm.

“- Vilken tur att jag hade dig! Ett mycket speciellt möte i somras med en före detta elev fick mig att fundera på vad jag egentligen gör för att ofta få en god relation med mina elever. Jag brukar få höra att jag lyssnar, lyssnar på riktigt, att jag är hjälpsam och att jag sprider glädje. “

– ur “Vilken tur att jag hade dig!” av Sofie Palm

Digitala lärresurser

Samsyn och kollegialt lärande

Beteende

Språk och språkutvecklande arbetssätt

Klassrumsklimat och förtroendefulla relationer

Engagemang och aktiverade elever

Foto: Sandra Pilemalm “Nyckeln till att lyckas med språket”

 

Baraskolorna

Under hösten har fem förstelärare bloggat om undervisning och utbildning på Baraskolorna (Baraskolan och Spångholmsskolan):   Rickard Linde och Ulrika Larsson, Annica Eld, Mattias Dahlberg och Linda Sonesson.

“Under detta läsår går jag tillsammans med andra kolleger i Svedala kommun ledarskapsutbildning. Vi läser litteratur och provar modeller för ledarskap, handledning och feedback. Vid det senaste tillfället av utbildningen provade vi bland annat Kollegahandledning med reflekterande team. Det är en modell för grupphandledning och hur man kan använda sina kolleger på arbetsplatsen för att få input och stöd när man står inför ett problem/dilemma. “

– ur “Kollegahandledning med reflekterande team” av Ulrika Larsson

På riktigt

Kollegahandledning

Struktur och anpassningar

Klassrumsklimat

Elevens val och demokrati

Prov

Foto: Annica Eld “Nya tag med stöd av kollegahandledning”

 

Klågerupskolan

Under hösten har fem förstelärare bloggat om undervisning och utbildning på Klågerupskolan: Bengt Christensson, Cristian Abrahamsson, Hanna Fred Åhlander,  Magnus Larsson och Malin Sjöberg.

“Det är så sjukt kul att börja planeringen av ett nytt arbetsområde. Så många pusselbitar behöver länkas samman för att behållningen hos mina elever ska bli så stor som möjligt. Jag har i planeringen möjligheter att förutse alla tänkbara fallgropar och hinder. Pjäsen Romeo och Julia är svårförståelig i originalversionen och förmodligen för gammal i sin helhet för att träffa eleverna mitt i prick. Filmen West Side Story är för tidstypisk och om vi ser filmen kommer den förmodligen att uppfattas som töntig och föråldrad. Jag börjar med något så grundläggande som kärleken istället…”

– ur “1597-1957-2018” av Magnus Larsson

Formativ bedömning

Klassrumsklimat

Engagemang

Ämnets karaktär

Aktivera eleverna

Foto: Malin Sjöberg “En lysande grupp”

Prov och hemarbete

Problemlösning

 

Kyrkskolan

Håll utkik efter vårterminens inlägg! Läs tidigare inlägg från Kyrkskolan här.

 

Marbäcksskolan

Under hösten har en förstelärare bloggat om undervisning och utbildning på Marbäcksskolan: Frida Celander.

“Vi är nyfikna på vilka spår vi kan se i undervisningen av det språkutvecklande arbetet vi haft i fokus tidigare då vi tillsammans läste, diskuterade och testade nya metoder utifrån Stärk språket, stärk lärandet av Pauline Gibbons. “

– ur “Utvecklingsarbete på Marbäcksskolan – analys av fysisk lärmiljö” av Frida Celander

Lärmiljö

Foto: Frida Celander “Start, struktur och the end”

 

Naverlönnskolan

Under hösten har fem förstelärare bloggat om undervisning och utbildning på Naverlönnskolan: Cornelia Falkentoft, Rickard Hellstrand, Anki Samuelson, Veronica Ranebjer och Åsa Nykvist.

“Snapchat, Instagram och andra bildbaserade nätverk används flitigt bland barn och ungdomar. Kommunikation sker med bilder och det krävs att man kan berätta i bilder och att kunna tolka bilder. Varje gång vi ser en bild sker det en ögonblicklig reaktion i hjärnan. Vad gör dessa bilder med oss?”

– ur “Bilder som minnesstöd” av Veronica Ranebjer

Elever som lärresurser för varandra

Värdegrund och relationer

Struktur

Ämnesövergripande

Digitala lärresurser

Engagemang

Foto: Anne-Christine Samuelson “Passa in!?”
Foto: Anne-Christine Samuelson “Passa in!?”

 

 

Nils Fredriksson Utbildning

Under hösten har en förstelärare bloggat om undervisning och utbildning på Nils Fredriksson Utbildning: Björn Persson.

“Skolan har ett tydligt demokratiuppdrag som beskrivs redan i läroplanens öppningstext. Det uppdraget gäller skolan generellt. För mig som samhällskunskapslärare går uppdraget givetvis djupare. Det är jag som ska undervisa eleverna i hur demokrati fungerar på olika nivåer och vad som omfattas av begreppet demokrati. Inför skolvalet den sjätte september vill jag att mina elever skulle vara så väl rustade som möjligt för att kunna ta ställning och rösta som om det vore ett riktigt val.”

– ur “Demokrati och samhällskunskap valåret 2018” av Bloggare

Demokratiuppdraget

Elevgruppen

 

Roslättskolan

Håll utkik efter vårterminens inlägg! Läs tidigare inlägg från Roslättskolan här.

Översikter

Share Button