Förstelärare bloggar höstterminen 2015

Förstelärare bloggar kan du följa Svedala kommuns förstelärare, och deras tankar och reflektioner om undervisning. Under höstterminen 2015 har våra förstelärare skrivit 75 inlägg.

En ambition i år har varit att avsluta varje blogg med 3-5 diskussionsfrågor så att bloggtexten på ett enkelt sätt ska kunna diskuteras i ett lärlag nära dig.

“Ett stöd för kollegialt lärande”

På denna sida finner du en förteckning över samtliga blogginlägg som publicerats under hösten 2015, kategoriserade och sorterade så du hittar ett underlag för just de lärprocesser som pågår på din skola och för att möta just de behov som era elever har. 

Entreprenöriellt lärande

Förhållningssätt, attityd och värderingar

Inflytande och delaktighet

Inkluderande undervisning

Kursplaner och likvärdig bedömning

Lust och engagemang för att lära

Läsinlärning och språkutveckling

Metakognition och äga sitt lärande

Planera och strukturera undervisning

Professionellt lärande

Samverkan och hemmet

Undervisningsmetodik

Värdegrundsarbete

Ämnesövergripande arbete

Översikter

Share Button