Förstelärare bloggar vårterminen 2015

Förstelärare bloggar kan du följa Svedala kommuns förstelärare, och deras tankar och reflektioner om undervisning. Under vårterminen 2015 har våra förstelärare skrivit 74 inlägg.

En ambition i år har varit att avsluta varje blogg med 3-5 diskussionsfrågor så att bloggtexten på ett enkelt sätt ska kunna diskuteras i ett lärlag nära dig.

“Ett stöd för kollegialt lärande”

På denna sida finner du en förteckning över samtliga blogginlägg som publicerats under våren 2015, kategoriserade och sorterade så du hittar ett underlag för just de lärprocesser som pågår på din skola och för att möta just de behov som era elever har.

Motivation för lärande

Lärares lärande

Läsinlärning

Språkutvecklande arbetssätt

Aktivera eleverna i undervisning och lärande

Synliggöra lärandet

Utveckla förmågor

De övergripande perspektiven i läroplanen

Skapa tydliga mottagare

Utvärdera och planera undervisning

Klassrumskultur och normer

Forska som lärare

Specialundervisning för alla elever

Återkoppling för lärande

Översikter

Share Button