Förstelärare bloggar vårterminen 2017

Förstelärare bloggar kan du följa Svedala kommuns förstelärare, och deras tankar och reflektioner om undervisning. På denna sida finner du en förteckning över samtliga blogginlägg som publicerats under våren 2017, kategoriserade och sorterade så du hittar ett underlag för just de lärprocesser som pågår på din skola och för att möta just de behov som era elever har.

Motivation

”Hur kan man öva på engelskan samtidigt som man lär sig om omvärlden? Jo, man kan göra ett rollspel om FN. Det gjorde åttorna på Naverlönnskolan och målet med säkerhetsrådets möte var att hitta en lösning på Syrienkonfliken”
– Sydsvenskan

Rollspel konfliktlösning kriget i Syrien

 

 

Språkutvecklande arbetssätt

“- Jag har aldrig blivit så förvånad i hela mitt liv, är början på en av många berättelser som har fängslat eleverna i mitt klassrum. Att med hjälp av berättelsens kraft fånga barn och unga så till den grad att du kan höra en knappnål falla är en härlig känsla.”
– Linda

 

Vetenskaplig grund

Foto: Cristian Abrahamsson

“Extra intressant var en föreläsare som gav en mer komplex definition av begreppet motivation snarare som en process i lärandesituationen än ett inre tillstånd. Det ger ett helt annat perspektiv på hur man kan jobba med elevers motivation genom undervisningen istället för att elevens motivation påverkar undervisningens utfall.”
– Cristian

 

Digitalt lärande

“Världens största mässa för utbildning och teknologi. Min första tanke var; vad gör jag här? För mig var det överväldigande och inte odelat positivt att kliva ut på mässgolvet på Excel arena i London. ”
– Lilian

En begreppskarta hjälper eleverna att få en förståelse för vad begrepp har för relation mellan sig

 

Lärares lärande

“När jag började jobba på Kyrkskolan i Svedala för två och ett halvt år sedan hade jag förmånen att delta i ett internat i Höllviken med mina nya kollegor där delaktighet och meningsskapande var ledorden. Vi jobbade bland annat med att bli medvetna om grupprocessens olika delar. De nya arbetslagen fick tid att jobba ihop sig  genom att sätta upp gemensamma spelregler för terminens arbete. Detta var ett fantastiskt sätt att komma in i arbetet som nyanställd.”
– Anki

Reflektioner “Fördel Kvinna – den tysta utbildningsrevolutionen”

 

Autentiska lärsituationer

”Jag tycker att engagemanget blir bättre. Eftersom att om man vet att någon annan ska se det som man har gjort så vill man ju att den ska tycka att det man gjort är bra och då kanske man jobbar bättre. Så därför tycker jag att ens engagemang blir bättre.”
– Elev på Naverlönnskolan

Tänk om! Draknästet

 

Utveckla förmågor

“En övning var att under en minut prata om något som eleverna tyckte om, ett känt ämne för eleven som kunde handla om vad som helst t.ex. en favoritlåt, favoritartist etc. Tanken var att de skulle bli bekväma med att prata inför varandra och öva på att hålla en kortare redovisning.”
– Robert

Tekniksamtal

 

Mindset, grit, lyckas och misslyckas

“Här nedan följer ett exempel på hur mitt handlande under en lektion fick förödande konsekvenser för en av mina elever. I detta inlägg är det en modifierad historia,  en påhittad elev med påhittade svårigheter. Dock en verklighetstrogen situation men inte den som hände på riktigt. Jag vill trots det belysa hur mina handlingar, min stress och oförmåga satte min elev i problem. En elev som behövde mig allra mest. Den eleven svek jag.”
– Johan

Men tänk om det blir fel Bengt

 

Elever i behov av stöd

“Vad är språklig sårbarhet? Mycket kortfattat är det som det låter, att en elev blir sårbar på grund av språkliga svårigheter. Det kan vara på grund av diagnosen språkstörning (en term som ibland är laddad eftersom ordet kan ha en negativ klang hos somliga), på grund av att man hunnit lära sig undervisningsspråket eller att man av olika skäl har ett litet ordförråd.”
– Ulrika

Lärare från Naverlönn och Sätoftaskolan samlades för att lära sig mer om och delge varandra strategier runt språklig sårbarhet.

 

Bedömning för lärande

“Att lära är att utmana sig själv mot andras tankar och kunskaper. Ja, det låter klokt, men är det alltid så lätt? Jag upplevde att mina elever ansåg att det var fusk att hjälpa varandra.”
– Margareta

Ger elevledda utvecklingssamtal högre måluppfyllelse?

 

Läsning

“Hur ofta undervisar vi om olika faktatexter, låter barnen låna faktaböcker på bibblan till tyst läsning, har en faktabok som högläsningsbok, läsläxa eller gör författarporträtt om sakprosaförfattare?”
– Hanna

Redskap för att läsa faktatexter

 

Ledarskap och klassrumsorganisation

“Jag har alltid sett mig själv som en lite busig lärare. En lärare som gjorde det oväntade, som hade en lite rebellisk attityd i min undervisning. Jag älskade att undervisa i ett kreativt kaos där man alltid kunde förvänta det oväntade. Det var väldigt kul att undervisa på det sättet, men det fungerar inte med mina nuvarande elever. Det har inte fungerat för mig att undervisa på det sättet på flera år.”
– Björn

 

Matematik

“Mina erfarenheter är att det matematiska samtalet i klassrummet är grundläggande för att undervisningen ska vara effektiv och för att eleverna ska få en matematisk förståelse.”
– Gustav

Vi repeterar likhetstecknets betydelse

 

Likvärdighet

Läxor – mina tankar med fokus på hur och inte om

“Jag har ett kluvet förhållande till de nationella proven. Å ena sidan uppskattar jag det underlag för bedömning och betygsättning som proven ger å andra sidan är jag tveksam till den ökade arbetsbelastningen och stressen som proven orsakar.”
– Lilian

 

Värdegrund

Genus och jämställdhet – tankar ur ett klassrumsperspektiv

“Tanken är att tryggheten ökar ju fler barn och vuxna eleverna känner på skolan. De äldre eleverna är inte så skrämmande för en yngre elev när de väl känner varandra. Dessutom är det lättare för eleverna att be någon annan vuxen på skolan om hjälp när man har fått en relation.”
– Stina

———————-

Översikter

Share Button