Från huvudmannen till klassrummet – tät styrkedja viktig för förbättrade kunskapsresultat

Från huvudmannen till klassrummet – tät styrkedja viktig för förbättrade kunskapsresultat Bokomslag Från huvudmannen till klassrummet – tät styrkedja viktig för förbättrade kunskapsresultat
Skolinspektionen
2014
71

Skolinspektionens erfarenheter och resultat 2014. Rapporten innehåller en presentation och analys av myndighetens arbete under åren 2009-2014. Arbetet har bestått av besök i och kontakter med ett stort antal skolor, verksamheter och huvudmän. Besöken och kontakterna har skett i olika sammanhang med olika utgångspunkter men med samma målsättning - elevens rätt till en god utbildning i en trygg miljö.

Share Button