Från lärare till skolor – om att införa formativ bedömning i större skala

Från lärare till skolor - om att införa formativ bedömning i större skala Bokomslag Från lärare till skolor - om att införa formativ bedömning i större skala
Dylan Wiliam, Siobhan Leahy
översatt av Göteborg stad 2014
2009
19

I den här rapporten beskrivs Dylan Wiliams och Siobhan Leahys arbete med att utveckla metoder som stödjer förändring av lärares undervisning - genom fokus på formativ bedömning och med särskilt fokus på att finna modeller där principerna kan införas i större skala, till exempel i 300 000 klassrum i England eller över 2 miljoner klassrum i USA.

I de följande två avsnitten sammanfattas  kort den forskning som lett fram till ställningstagandet att formativ bedömning är den effektivaste metoden för att förändra lärares praktik på ett sådant sätt att det med största sannolikhet gynnar de studerande och också varför valet föll på just ”teacher learning communities” som ett verktyg för förändringsarbetet.

I de senare avsnitten beskrivs en modell för professionellt utvecklingsarbete som bidrar till att skapa skolbaserade ”teacher learning communities” och som hjälper lärare att utarbeta egna modeller av formativ bedömning.

Rapporten avslutas med en fallstudie av genomförandet i ett av Londons storstadsdistrikt.

Share Button

En reaktion på ”Från lärare till skolor – om att införa formativ bedömning i större skala”

Kommentarer är stängda.