Fyra filmer om betyg av Skolverket

Skolverket har gett ut fyra filmer om kursplaner, kunskapskrav, betyg och bedömning.

Hur funkar kursplanen och kunskapskraven?

I den här filmen får du veta mer om hur kursplanerna i grundskolan fungerar och hur som lärare kan tänka när du använder kunskapskraven (10:23).

Hur funkar terminsbetyg?

Betyg som sätts i slutet av en termin där det saknas kunskapskrav bygger på en bedömning av de kunskaper som eleven har inhämtat i ämnet till och med den aktuella terminen. Detta görs i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått vid betygstillfället, i förhållande till kunskapskraven i årskurs 6 eller 9. Det betyder att läraren vid dessa tillfällen tar hänsyn till årskursen, undervisningen och vilka delar av kunskapskraven som prövats. I den här filmen får du veta mer om hur terminsbetyg fungerar (5:09).

Hur blir bedömningar till ett betyg?

Det är viktigt att komma ihåg att det betyg som sätts ska spegla den kvalitet eleven har på sitt kunnande vid kursens eller terminens slut. Lärare dokumenterar kontinuerligt elevernas kunskaper, eftersom elever ofta inte kan visa alla sina kunskaper precis innan det är dags för betygssättning. När det är dags för betyg värderar och analyserar lärare sin dokumentation utifrån hur relevant och rättvisande bild den ger av elevernas kunskaper. I den här filmen får du veta mer om hur bedömningar blir till ett betyg (14:32).

Hur funkar ämnesplanen och kunskapskraven?

I den här filmen får du veta mer om ämnesplanerna i gymnasieskolan samt hur du som lärare kan tänka när du använder kunskapskraven (8:45).

Share Button