Gensvar för lärande – Rapport med utvecklingsartiklar från en forskningscirkel

Gensvar för lärande - Rapport med utvecklingsartiklar från en forskningscirkel Bokomslag Gensvar för lärande - Rapport med utvecklingsartiklar från en forskningscirkel
Pernilla Lundgren, Elisabeth Forsberg Uvemo
Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad
2011
92

Åtta lärare har i en forskningscirkel närmare utforskat gensvar tillsammans med professor Astrid Pettersson under ett år. De har utgått från forskningslitteratur, varit med på två konferenser om bedömning och omsatt detta praktiskt i klassrummet. Trots att lärarna undervisar i olika stadier, skolformer och ämnen har de ändå i sitt arbete hittat en allmändidaktisk kärna och kommit fram till många gemensamma slutsatser i forskningscirkeln, varav flera bekräftat tidigare forskning inom bedömningsområdet.

Innehåll

  • Elevers gensvar till varandra på skrivuppgifter i svenska
  • Gensvar – Med eller utan matris? Om att använda en bedömningsmatris för att utveckla elevers skrivförmåga i argumenterande texter
  •  Utvecklas elevers skrivande av att de ger varandra gensvar? Skrivövning med kamratbedömning i svenska i en årskurs fyra
  • Effektivare läsutveckling med hjälp av gensvar?
  • Reflekterande läsning i svenska. Gensvarets påverkan på elevens lärprocess
  • Gensvar inom matematiken. Arbete med kamratbedömning på elevers redovisningar i matematik
  • Kamrat- och självbedömning inom vuxenutbildning
Share Button