GeoGebra

geogebra

GeoGebra är en dynamisk programvara speciellt utvecklad för matematikundervisning. Det förenar flera områden inom matematik, såsom geometri, algebra och analys. Det kan användas av lärare som ett kraftfullt demonstrationsverktyg. Det ger elever möjlighet till ett laborativt och undersökande arbetssätt, där de har möjlighet att själva upptäcka och resonera kring olika matematiska samband.

geogebra2
Illustration från Malin Christerssons sida “Lär dig GeoGebra”

 

 

Share Button