Ett händelserikt år är snart till ända….

2016 har varit ett händelserikt år, som började bra och slutade utmärkt och däremellan har det varit helt fantastiskt. Här är några ögonblick från året som varit och med dessa bilder vill KvUtiS önska Dig engodjul

Johan Lundgrens foto.
januari 2016 – Året inleddes med  ”en bra början, Svedala goes Live” där våra skolor berättade om de utvecklingssatsningar som görs utifrån SKA-strategierna – ledarskap, synligt lärande, inkludering och höga förväntningar.

larlabbet
feb 2016 Under året gästade två av Svedalas förstelärare, Magnus Larsson och Linda Sonesson, UR skolas Lärlabbet. Magnus program handlade om elevinflytande och sändes i oktober. Lindas program handlade om elevernas textvärldar och sändes i december  (OBS bilden är ett montage). Sedan tidigare har också Sandra Pilemalm medverkat i programmet (2015).
Michael Rystads foto.
mars 2016 – Företagsseminarium om skola på vetenskaplig grund för att alla ska lyckas. Johan Lundgren berättade om ledarskap och kultur och Michael Rystad om skolforskning och professionsutveckling för intresserade chefer och ledare från olika verksamheter och företag.
april 2016 Kollegialt lärande i skolan ledningsgrupp. Under våren genomfördes en satsning på kollegialt lärande för våra skolledare utifrån temat att leda nyanländas lärande
Michael Rystads foto.
maj 2016 – Det är i klassrummet det händer. Här är en bild från ett lektionsbesök på Naverlönnskolan. Linda Lundberg  undervisar elever i årskurs 6 om lag och rätt.
Michael Rystads foto.
juni 2016 – Annika Kraft, biträdande utbildningschef, och Johan Lundgren, utbildningschef inbegripna i ett samtal om ledarskap och organisation.
augusti 2016 – Läsåret inleddes med en gemensam träff för all personal i våra fritidshem.  En första kartläggning genomfördes som en uppstart för vår satsning på Fritidshem för att alla ska lyckas.
Michael Rystads foto.
september 2016 – Lena Fröbrant, rektor Kyrk- och Roslättskolan håller upp ett grönt protokoll från Skolinspektionen efter tillsyn i Svedala kommun. Skolinspektionen konstaterade att det inte finns några brister i våra verksamheter avseende förutsättning för och utveckling av utbildningen.
oktober 2016 - Ett nytt skolområde växer fram
oktober 2016 – Första spadtaget på Aggarpsskolan. För att möta det växande behovet av en ny grundskola i Svedala tätort har vi sedan en tid tillbaka planerat för ett nytt skol- och idrottsområde och i september togs det första spadtaget.
november 2016 – För andra året i rad anordnades SETT syd i Malmö och för andra året var Svedala på plats. I vår monter kunde du möta skolledare, förskollärare och lärare som stolta berättade om våra verksamheter.
december 2016 – Kommunövergripande samarbeten har skett på olika nivåer och i olika sammanhang. Här är en bild från Naverlönnskolans och Sätoftaskolans planeringsmöte för kommunövergripande kompetensutvecklingsdagar mellan Svedala och Höör.
god-jul-i-svedala
Vi ses igen nästa år!
Share Button