Granskning av distansundervisning och betygsättning på NFU

Folkhälsomyndigheten har med anledning av Coronaviruset rekommenderat gymnasieskolor att bedriva undervisning på distans. Skolinspektionen genomför därför en förenklad granskning med uppföljande syfte av hur Nils Fredriksson Utbildning, gymnasium, arbetar med distansundervisning, betygssättning och garanterad undervisningstid.

Alexander Magnusson, som är rektor på Nils Fredriksson Utbildning ser mycket som fungerar bra, men också en del utmaningar som har behövt lösas i arbetet med att bedriva utbildning på distans:

– Omställningen har varit stor, men kollegiet har gjort ett fantastiskt arbete med att ställa om undervisningen utifrån rådande förutsättningar.

I återkopplingen från Skolinspektionen framgår att rektor och Nils Fredriksson Utbildning hanterar distansundervisningen, betygssättning och garanterad undervisningstid på ett sådant sätt att myndigheten inte behöver ge någon rekommendation.

Nils Fredriksson Utbildning, Svedala kommun
Nils Fredriksson Utbildning, Svedala kommun

Lise-lott Nilsson, områdeschef för grundskola,  grundsärskola gymnasium och vuxenutbildning i Svedala kommun, är stolt över ledning och medarbetare på skolan:

– Det är en ny situation för oss alla med nya utmaningar att förhålla oss till och därför är vi också extra stolta och glada över att personal och ledning är på tårna och levererar med hög kvalitet även i en ansträngd situation som en pandemi innebär.

Distansundervisning

Nils Fredriksson Utbildning följer ordinarie schema vilket innebär att elever och lärare är åtskilda i rum, men inte i tid. Parallellt med lärplattformens digitala lektionsrum finns en digital mötesplats där lärare handleder en mindre grupp eller enskilda elever. Då lärare har möjlighet att arbeta hemifrån, har mötestid för ämneslagen utökats och digitala konferensrum skapats. Kartläggningar och uppföljningar av genomförande av distansundervisning och av digitala behov gällande både kompetens och utrustning har genomförts. Utifrån uppföljningarna har lösningar på behov kontinuerligt diskuterats och tagits fram.

Betygssättning

Kartläggningar och risk- och konsekvensanalyser har varit av stor betydelse för att säkerställa att lärarna skaffar sig ett tillräckligt brett och varierat bedömningsunderlag inför betygsättning. Alexander Magnusson, rektor på Nils Fredriksson Utbildning, berättar att bedömningar nu i större utsträckning sker muntligt, i liten grupp eller enskilt, bland annat för att stärka
rättssäkerheten. Bedömning i idrott- och hälsa har bland annat har genomförts genom att eleverna har filmat sig och för vissa bedömningar i till exempel teknikprogrammet och estetiska programmet har elever kommit till skolan i mindre grupper för att genomföra enstaka moment och prövningar.

Garanterad undervisningstid

Undervisningen har kunnat genomföras så att eleverna får sin garanterade undervisningstid och då de nationella proven är inställda har det inneburit mer tid för undervisning.

Share Button