Grundskolans läsår 18/19

Den 14 juni gick grundskolans elever på sommarlov och det är dags för rektorer och lärare att utvärdera läsårets resultat.

Lise-lott Nilsson, grundskolechef i Svedala kommun, berättar om läsåret som varit:

Grundskolechef: Lise-lott Nilsson

– Det har varit ett intensivt år och vi har åstadkommit mycket, bland annat satsningar på lärande hela dagen och implementering av ny läroplan men också att skapa förutsättningar för digitalisering och att utveckla våra lärmiljöer. Jag är jättestolt över vad vår personal åstadkommer varje dag i våra verksamheter och jag blir fantastiskt glad och stolt över bland annat Spångholmsskolans resultat med 100% behöriga elever och att våra skolor håller i resultat på en hög nivå i en tid av omorganisation. 

Under läsåret har en  omorganisation genomförts i tätorten i samband med att den nya Aggarpsskolan öppnat vilket inneburit att skolorna gått från att ha varit organiserade i fyra F-6-skolor och en 7-9-skola till en organisation med tre F-3-skolor och två 4-9-skolor. Förändringen har inneburit mycket arbete men har flutit på och genomförts på ett bra sätt.

– Nu är det mycket som är på plats och som kommer göra att vi kan ta nya kliv nästa läsår. Den nya skolorganisationen i tätorten har satt sig. Vi har etablerat ett gemensamt ledarskap mellan skolorna i Bara. Samtliga arbetslagledare i grundskolan har genomgått en grundläggande ledarskapsutbildning. Vi stärker upp med en biträdande rektor på Marbäcksskolan. Våra förstelärare utbildas i vetenskaplig grund och vi tillsätter tre lektorer inom utbildning till hösten. Bara för att nämna några av de saker vi gör att ge alla våra barn möjligheter att lyckas.

Svedala kommun Läsåret 18/19
 Behörighet åk 9 91%
Meritvärde åk 9 228
Betyg i alla ämnen åk 9 76%

Behörighet: Elevernas behörighet ligger kvar på samma nivå som de senaste fyra åren. Behörigheten ökar något på Klågerupskolan samtidigt som de minskar på Naverlönnskolan. Spångholmsskolan gör här ett fantastiskt resultat med 100% behöriga i årskurs 9.

Meritvärde: Elevernas meritvärde minskar något i kommunen och hamnar på 228. Spångholmsskolan förbättrar resultaten med 14 poäng, samtidigt som de sjunker på Naverlönnskolan. Klågerupskolan ligger kvar på en hög nivå och landar på 242.

Alla i mål: Elever som får betyg i alla ämnen minskar till 76%. Andelen elever ökar med 9% på Spångholmsskolan, samtidigt som resultaten sjunker på Naverlönnskolan. Klågerupskolan ligger kvar på en hög nivå och landar på 86% i år.

Share Button