Expertråd rekommenderar Svedalas arbete

Huvudmännens expertråd för skolutveckling har publicerat en rapport med rekommendationer för svensk skolutveckling, som bygger på deras erfarenheter, dokumenterade exempel och forskning. Rapporten innehåller totalt 30 rekommendationer och Svedalas arbete med höga förväntningar var ett av de exempel som expertrådet lyfte fram.

I Svedala kommun arbetar man med att se till att hela verksamheten präglas av höga förväntningar. Man arbetar aktivt med att kompensera för de olika förutsättningar som barnen har med sig. De höga förväntningarna uttrycks som att förutom att alla elever ska uppnå minst godkända kunskaper ska andelen elever som presterar på högre nivå ska vara hög och öka.

Läs rapporten Rekommendationer och erfarenheter från Huvudmännens expertråd för skolutveckling

Share Button