IKT i undervisningen

Digital kompetens är en av Europas åtta nyckelkompetenser och i Svedala görs idag stora satsningar på att digitalisera klassrummen. Målet för dessa satsningar är att förbereda eleverna för ett digitaliserat samhälle samtidigt som vi finner nya vägar för att synliggöra och öka elevernas lärande.

De flesta forskare är överens om att informations- och kommunikationsteknologi, IKT, har stor potential för bättre lärande, men att detta inte sker per automatik i takt med teknikens utveckling. Det handlar om på vilket sätt man för in den i undervisningen. Faror av att använda IKT i undervisningen kan vara om det endast blir teknik för teknikens egen skull, utan ett klart syfte, och att tekniken inte tas in i undervisningen på ett naturligt sätt. Pedagogiken är oerhört viktig. Nedan finner du en checklista för att stämma av om du använder digitala verktyg på ett sätt som främjar elevernas lärande.

Checklista för digitalt lärande i undervisning

Digitala verktyg användas för att tankemässigt utmana eleverna och/eller få eleverna att tankemässigt utmana varandra.
Digitala verktyg användas för att anpassa undervisningen efter eleverna i gruppen.
Digitala verktyg användas för att skapa variation i undervisningen samtidigt som den möjliggör utveckling av de förmågor som undervisningen syftar till att utveckla.
Digitala verktyg användas för att kontrollera att eleverna förstått.
Digitala verktyg användas för uppföljning, återkoppling och reflektion över lärandet.
Digitala verktyg användas för att aktivera alla elever i klassrummet.
Digitala verktyg användas för att sudda ut gränsen mellan informellt och formellt lärande.

Förstelärare bloggar om IKT i undervisningen

På Förstelärare bloggar kan du följa Svedala kommuns förstelärare, och deras tankar och reflektioner om undervisning. Nedan finner du några av de inlägg som handlat om IKT i undervisningen. Varje blogg avslutas med 3-5 diskussionsfrågor så att bloggtexten på ett enkelt sätt ska kunna diskuteras i ett lärlag nära dig.

Lärande i ett digitalt klassrum och samhälle

Programmering

Digitala verktyg

Digitala plattformar

Lär dig mer

Share Button

3 reaktioner på ”IKT i undervisningen”

Kommentarer är stängda.