Inkluderande undervisning

Ett inkluderande synsätt handlar om att skapa goda lärmiljöer som erbjuder möjligheter för lärande genom att möta, stödja och utmana alla elever i deras lust att lära. Det innebär att vi ska ha utgångspunkten att alla barn kan fungera och utvecklas i skolan och nå alla mål, och att det är skolans uppgift att se till att de gör det.

Sex strategier för inkludering

 1. Anpassning av instruktioner utifrån varje elevs behov.
 2. Användning av tydliga ramar i klassrummet i form av a. grundregler (till exempel skyldighet att lyssna med respekt på andras åsikter), b. tydliga dagsplaneringar, c. omedelbart agerande vid problem.
 3. Användning av gruppaktiviteter för såväl sociala processer som lärandeprocesser.
 4. Etablering av föräldramedverkan med täta kontakter.
 5. Betoning av samtal och diskussioner i ämnena tillsammans med gemensam problemlösning.
 6. Användning av ett respektfullt bemötande av eleverna så att de aldrig riskerar att tappa ansiktet tillsammans med användning av positiv feedback.

 

Thornburgs lärandesituationer

Helena Wallberg skriver på sin blogg Det inkluderande klassrummet om hur vi kan arbeta inkluderande i undervisningen. På bloggen presenteras David Thornburgs olika lärandesituationer: watering holemountain top, sand pitcavecampfire, som kan fungera som ett stöd för att organisera lektionerna så att aktiviterna passar alla någon gång och på något sätt.

Campfire 
(lägerelden)

En lärandesituation där ni kan diskutera hur kvalitet kan nås på bästa sätt, ge varandra tips.

Watering hole (vattenhålet)

En lärandesituation där ni kan ge och ta respons och idéer.

Sand pit 
(sandlådan)

En lärandesituation där ni kan experimentera själva eller med andra t.ex pröva idéer eller informationssök hej vilt!

Cave 
(grottan)

En lärandesituation för eget arbete – självständigt tankearbete och produktion.

Mountain top (bergstoppen) 

En lärandesituation där ni kan visa upp vad ni gjort.

Läs vidare om hur Helena tänker kring arbetet med Thornburgs lärsituationer.

Helena Wallberg skriver också om sju steg som du kan använda för att närma dig inkluderande planering:

 1. Var tydlig med varför uppgiften ska göras.
 2. Ge instruktionerna på flera sätt.
 3. Ge möjlighet att uttrycka kunskaperna på flera sätt, redan i instruktionerna.
 4. Visa exempel på hur du tänker dig att uppgiften kan se ut.
 5. Gör uppgiften i sin helhet eller i delar tillsammans först innan du låter eleverna jobba individuellt.
 6. Planera in regelbundna feedback-loopar i processen.
 7. Planera in återkommande reflektionsloggar och exit tickets för att lättare skapa dialog och följa elevens process.
Wallbergs checklista för inkluderande instruktioner
Jag har exempel på hur uppgiften kan lösas att visa eleverna.
Jag har förutom en längre instruktion en checklista som eleverna kan bocka av.
Jag har planerat för hur jag kan ha en dialog med eleverna, både muntligt och skriftligt.
Jag har planerat för hur jag kan ge  feedback ofta.

 

Förstelärare bloggar om inkludering och bemötande

På Förstelärare bloggar kan du följa Svedala kommuns förstelärare, och deras tankar och reflektioner om undervisning. Nedan finner du några av de inlägg som handlat om att inkludering och bemötande. Varje blogg avslutas med 3-5 diskussionsfrågor så att bloggtexten på ett enkelt sätt ska kunna diskuteras i ett lärlag nära dig.

Arbeta med normer i en grupp

Att skapa trygghet och tilltro

Undervisning tillgänglig för alla

Bemöta beteenden som skapar problem

Lär dig mer

 

Share Button