Juridisk vägledning

Juridisk vägledning
Skolverket

Inom vissa områden har Skolverket tagit fram juridisk vägledning för att guida i de lagar, förordningar och föreskrifter som finns. I våra "Mer om...-PM" får du stöd i att tolka och tillämpa bestämmelserna.

Klicka här för att komma till Skolverkets översikt.

Share Button