Kärnämnen i förskolan – nycklar till ett livslångt lärande

Kärnämnen i förskolan - nycklar till ett livslångt lärande Bokomslag Kärnämnen i förskolan - nycklar till ett livslångt lärande
Barbro Bruce, Bim Riddersporre
Natur & kultur
2012
220

I förskolan grundläggs de kompetenser som blir nycklar till det livlånga lärandet. Det handlar om att utgå ifrån, och bygga vidare på, barns nyfikenhet och önskan om att vilja dela sina upplevelser och intryck med personer i deras omgivning, både i familjen och i förskolan. De förmågor som bör utvecklas - och som enligt författarna borde få samma status som grundskolans så kallade kärnämnen - är till exempel att rikta och styra sin uppmärksamhet, koncentrera sig, lyssna, "läsa av" och bekräfta andra, men också att ta egna initiativ, göra sig förstådd och kommunicera i socialt samspel.

Share Button