Långsiktigt arbete leder till goda resultat

Lärarförbundet kom idag ut med sin skolrankning Bästa skolkommun. Svedala ligger på plats 47 av 290, vilket innebär att Svedala kommun klättrar 7 platser från fjolårets plats 54. I Skåne hamnar Svedala på 7:e plats, en förbättring med två placeringar.

—Vi arbetar långsiktigt och skruvar och förfinar kontinuerligt vårt arbete och jag är imponerad över vad vår verksamhet levererar. Vår personal och våra ledare visar på både kompetens och vilja att göra skillnad, säger Lise-Lott Nilsson, grundskolechef i Svedala kommun.

Alla ska lyckas

Svedala rankas högt inom områdena:
• Utbildade lärare (31)
• Lärarlöner (33)
• Andel barn i förskola (6)
• Meritvärde åk 9 (27)
• Andel godkända elever (19)
• Behörighet för högskolestudier (22)

Utbildningschef Johan Lundgren är stolt över resultatet men ser även att det finns saker som behöver förbättras och arbetas vidare med:
— På huvudmannanivå har vi ett antal områden som vi satsar på över tid och som vi tänker ska leda till ännu bättre resultat på sikt. Det är viktigt att vi värnar om våra medarbetare, om deras mående och möjligheter att göra ett gott jobb. Vi vill vara en attraktiv kommun att arbeta i.

Det finns tre större skolrankingar som genomförs årligen i Sverige: SKL:s ”Öppna jämförelser”, Lärarförbundets ”Bästa skolkommun” samt Lärarnas Riksförbunds ”Vad säger statistiken om skolan i din kommun?” En kommuns placering kan skilja sig åt i de olika rankingarna, vilket beror på att det är olika faktorer som ligger till grund för jämförelsen.

Share Button