Dina digitala verktyg, lärare årskurs 4

Digital kompetens såväl som förmågan att lära sig att lära är två av Europas åtta nyckelkompetenser och i Svedala görs idag stora satsningar på att digitalisera klassrummen. Målet för dessa satsningar är att förbereda eleverna för ett digitaliserat samhälle samtidigt som vi utvecklar arbetssätt för att öka elevernas lärande.

Svedala har sedan höstterminen 2012 arbetat en-till-en med eleverna i årskurs 6-9. Under läsåret 14/15 utökas denna satsning. Först ut är lärare i årskurs 4 som genomgår fortbildning under höstterminen som förberedelse inför att eleverna tilldelas en personlig dator vid årskiftet. Implementering  sker genom internutbildning:

Digitalt lärande

 • Lära känna dina digitala verktyg
 • Digitalt lärande och använda IKT i undervisning

 

Lära känna dina digitala verktyg

Kursens syfte

Fortbildningen syftar till att ge dig en introduktion i arbetet med digitalt lärande i Svedala.

IKT i undervisningen

Du kommer att få använda och bli förtrogen med dator, projektor och några olika digitala verktyg. I denna första fortbildningsmodul ligger fokus främst på verktyg som du kan använda själv samt verktyg som du kan använda med en projektor i undervisningen.

Digitalt lärande och beprövad erfarenhet

Du kommer att ta del av digitala verktyg och modeller för lärande och får möjlighet att diskutera, planera och utvärdera digitala verktyg med fokus på elevernas lärande.

Kursmål

Efter genomförd kurs:

 • har du grundläggande kunskaper om och färdigheter i att använda Chromebook.
 • har du grundläggande kunskaper om och färdigheter i att använda GoogleDocument, GooglePresentation och Google Classroom.
 • känner du till och kan använda några digitala verktyg för att synliggöra lärandet.
 • har du kunskap om hur du kan utveckla beprövad erfarenhet av digitalt lärande.

Svedalas satsning 1-till-1 i ett sammanhang

Tider för träffarna

 1. Onsdag  17 september, kl.17-19, Roslättskolan
 2. Onsdag 1 oktober, kl.17-19, Roslättskolan
 3. Onsdag 22 oktober, kl.17-19, Marbäcksskolan

I fortbildningen ingår också att läsa in, förbereda och genomföra olika arbetsmoment mellan träffarna.

 

Deltagare och grupper

Deltagande lärare ht-2014

Grupp 1
Lisbeth Frank (Ky)
Gustav Björk (Ma)
Inger Jacobsson (Rö)
Marie Malmgren (Kl)

Grupp 2
Åse Nordberg (Ro)
Christer Lundberg (Ma)
Susanne Nielsen (Ma)
Elin Schuman (Ky)

Grupp 3
Charlotte Lundgren (Kl)
Pia Thorlund (Ro)
Pia Olsson (Ma)
Marit Adler (Ky)

Grupp 4
Tina Mattsson (Ma)
Leo Löfwall (Resursskolan)
Joakim Nilsson (Rö)
Anette GröndahlAsp (Ky)
Ingrid Persson (Kl)

 

@lära

Linnéa, Pedagogiskt centrum, GRutbildning

Att diskutera
 • Hur väl speglar filmen era elevers verklighet?
 • Hur brukar vi förhålla oss till den verklighet som vi möter i filmen?
 • Vad får den verklighet som vi möter i filmen för konsekvenser för oss som lärare?
 • Hur kan vi ta tillvara på de möjligheter för lärande som erbjuds?

Vårt digitala klassrum

classroom_digi

Under fortbildningen kommer vi att använda oss av Google Classroom. Klicka här eller på bilden för att öppna verktyget (OBS! kräver att du är inloggad på ditt skola.svedala.se-konto.

Övrigt

Välkomstbrevet
Digitalt lärande i Svedala i ett sammanhang

Digitala lärresurser
Stöd för att utveckla digitalt lärande tillsammans
Lär dig mer om digitalt lärande
Stöd för att arbeta med IKT i undervisning
Att förändra skolan med teknik
Att utveckla beprövad erfarenhet
Lärmodulen Dina digitala verktyg

Share Button

En reaktion på ”Dina digitala verktyg, lärare årskurs 4”

Kommentarer är stängda.